ปุจฉา-วิสัชนา > เตือนเพื่อนเสเพล
กลับหน้าแรก

เตือนเพื่อนเสเพล

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 10 มิถุนายน 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
อาจารย์ครับ ผมมีเพื่อนทำธุรกิจก่อสร้างมีภรรยามีลูกแล้ว แต่ยังทำตัวเพลย์บอยมีสาวไปเรื่อย ๆ เพราะรู้ว่าธุรกิจภรรยาต้องดูแลแทน ส่วนตัวเองก็เที่ยวไปเรื่อยไม่เคยแคร์ความรู้สึกลูกน้อง หรือภรรยา เอาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ ใครพูดหรือไม่เชื่อฟัง ก็ไล่ออก คนประเภทนี้ควรพูดอย่างไรให้เขาพอสำนึกได้บ้างครับ การพูดให้เขาเลิกเสเพลทันทีทันใดนั้น คงเป็นไปได้ยาก และเขาคงไม่ฟัง ในระยะแรกจึงควรแนะนำให้เขาเพลาลง หรือเที่ยวเป็นเวลา โดยชี้ให้เห็นถึงโทษที่เกิดจากการหมกมุ่นอบายมุข เรื่องแบบนี้คงต้องอาศัยจังหวะด้วย เช่น เขาอยู่ในภาวะที่จะฟังคุณ หรือเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ที่คุณสามารถยกมาชี้ให้เขาเห็นถึงโทษของพฤติกรรมดังกล่าว (อาจจะอาศัยข่าวของคนบางคนที่มีพฤติกรรมคล้ายเขาแล้วเกิดโทษตามมา เช่น ล้มละลาย อุบัติเหตุถึงตาย หรือถูกยิงเพราะเรื่องชู้สาว)

ปกติแล้วคนเราจะเลิกพฤติกรรมแบบนี้ได้ด้วยใจสมัคร (คือไม่ได้ถูกบังคับ) ก็เพราะมีเหตุปัจจัย ๒ ประการ คือ เห็นโทษของการกระทำดังกล่าว (ไม่ใช่แค่ได้ยินได้ฟังมาเท่านั้นแต่เจอเองกับตัวจนเจ็บปวด) และเห็นอานิสงส์ของความสุขที่ประณีต คนที่ยังหมกมุ่นในอบายมุขหรือกามสุข เป็นเพราะนอกจากไม่เห็นหรือซาบซึ้งถึงโทษของมันแล้ว ยังเป็นเพราะไม่สามารถเข้าถึงสุขที่ดีกว่าประณีตกว่า หากเพื่อนของคุณได้สัมผัสกับสุขที่ประณีตกว่า ก็ง่ายที่จะทิ้งอบายมุข แต่ถ้ายังไม่รู้จักสุขประณีต ก็ยังต้องพึ่งพาอบายมุขต่อไป ในฐานะที่เป็นเพื่อน คุณสามารถช่วยเขาในส่วนนี้ได้ด้วย เช่น พาเขาไปสัมผัสกับความสุขจากธรรมชาติอันงดงามหรือสงัดเงียบ ชวนเขาไปเที่ยวที่ที่มีประโยชน์ หรือชวนเล่นกีฬา ยังไม่ต้องถึงกับเข้าวัดฟังธรรมก็ได้ อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับบุคลิกนิสัยของเขาด้วย เขามีแนวโน้มที่จะชอบไปทางใด (ที่ดีกว่าอบายมุข) ก็ชวนเขาไปทางนั้น เป็นจุดเริ่มสู่ความสุขที่ประเสริฐ

หากเขาเริ่มจะโอนเอียงมาตามที่คุณแนะนำ ก็ค่อยพูดถึงความรับผิดชอบต่อการงาน ต่อครอบครัว ต่อภรรยา ถึงตรงนี้เขาน่าจะฟังเรื่องแบบนี้จากคุณได้มากขึ้น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved