ปุจฉา-วิสัชนา > ทำอย่างไรให้ใจเย็น
กลับหน้าแรก

ทำอย่างไรให้ใจเย็น

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 8 มิถุนายน 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
- มนัสการพระอาจารย์ค่ะ เรียนถามท่านค่ะ คือเป็นคนใจร้อนมากมาย แต่ไม่เคยคิดร้ายกับใคร แต่จะโดนคนคิดร้ายตลอด โดยที่ตัวเราพิจารณาตัวเองแล้วไม่ได้ไปทำอ?ะไรเค้าเลย มีวิธีใดช่วยในการฝึกให้เราใจนิ่ง ใจเย็น ลงบ้างค่ะ อย่างแรกที่น่าจะทำคือ ระวังแต่อย่าระแวง เพราะถ้าระแวงแล้วก็จะเห็นคนอื่นแต่ในแง่ร?้าย ซึ่งทำให้ตนเองยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้น อย่างไรก็ตามอาตมาขอชื่นชมที่คุณพยายามหัน?มาแก้ไขตนเอง แทนที่จะเพ่งโทษที่ภายนอก ความที่คุณเป็นคนใจร้อน จึงอาจพูดหรือทำอะไรด้วยความหุนหันไม่ทันย?ั้งคิด จึงทำให้ผู้อื่นไม่พอใจหรือโกรธคุณ (หลายคนคงไม่ถึงกับคิดร้ายต่อคุณ) เมื่อรู้เช่นนี้ก็ควรทำอะไรให้ช้าลง ทั้งการพูดและการกระทำ ซึ่งต้องอาศัยทั้งขันติคือความอดกลั้นต่ออ?ารมณ์(ทั้งของคุณเองและของผู้อื่น) ที่สำคัญคือมีสติ เพราะจะช่วยให้รู้ทันอารมณ์ ช่วยให้ไม่ทำอะไรไปตามอารมณ์

สติยังช่วยให้คุณอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้น? คนใจร้อนนั้นขณะที่ทำอย่างหนึ่ง ก็นึกไปถึงอีกอย่างหนึ่งแล้ว กำลังกินข้าวอยู่ ก็นึกถึงการล้างจาน กำลังล้างจานอยู่ ก็นึกไปถึงการขับรถไปทำงาน จึงทำให้รีบร้อนตลอดเวลาและหงุดหงิดได้ง่า?ย ถ้าคุณมีสติจะช่วยให้หายร้อนรน รวมทั้งทำให้หายใจร้อนด้วย ความนิ่งและสงบก็จะเกิดขึ้นได้ง่าย

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved