ปุจฉา-วิสัชนา > ทำสมาธิแล้วปวดหัว
กลับหน้าแรก

ทำสมาธิแล้วปวดหัว

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 8 มิถุนายน 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
นมัสการพระอาจารย์ค่ะ มีคำถามจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ คือหลังจากที่นั่งสมาธิเสร็จแล้วมักจะปวดหัวหรือเวียนหัวเป็นประจำ เกิดจากสาเหตุใดและเราควรทำอย่างไรคะ กราบนมัสการค่ะ น่าจะเป็นเพราะคุณเพ่งมากไป เช่น คอยดักดูความคิดแล้วกดข่มมัน หรือไม่ก็บังคับจิตไม่ให้คิดเพราะอยากได้ความสงบ หรืออาจจะเป็นเพราะพยายามควบคุมลมหายใจ หรือบังคับจิตให้แนบแน่นอยู่กับลมหายใจ ทางแก้ก็คือหยุดเพ่ง หยุดบังคับจิต ไม่ต้องดักดูความคิด ต่อเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นจึงค่อยไปรู้มัน จะทำเช่นนั้นได้ก็ต้องวางใจสบาย ๆ ปล่อยวางความอยากทั้งปวงโดยเฉพาะความอยากให้จิตสงบ มันจะฟุ้งก็ช่างมัน เราเพียงแต่รู้ว่าฟุ้งก็พอแล้ว ถ้าทำสบาย ๆ ความปวดหัวเวียนหัวจะหายไปเอง
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved