ปุจฉา-วิสัชนา > ไม่พอใจที่ลูกไม่เชื่อฟัง
กลับหน้าแรก

ไม่พอใจที่ลูกไม่เชื่อฟัง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 6 มิถุนายน 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
อาจารย์ครับ มีพ่อของเพื่อนมาปรึกษาว่าลูกชายคนโตไปมีเมีย ซึ่งเป็นแม่ม่ายลูกติด ทางบ้านไม่ชอบ เลยให้ลูกชายคนโต เลือกเอา ระหว่างเมียกับร้านทอง ลูกชายเขาเลือกเมีย พ่อของเพื่อนผมเลยปิดกิจการร้านทอง ผมก็พูดกับพ่อของเพื่อนไปว่าถ้าลูกมีเมียแล้วมีความสุข คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็น่าจะดีใจแล้ว พ่อของเพื่อนผมเขาแค่ฟังแต่ก็ยังโกรธลูกชายแล้วปิดร้านทองต่อไป

ผู้เป็นพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ได้หวังให้ลูกมีความสุขเท่านั้น แต่ยังหวังให้ลูกเชื่อฟังพ่อแม่ อันหลังนี้เป็นกิเลสของพ่อแม่ที่เกิดจากมานะหรืออัตตา (ความยึดติดถือมั่นว่าฉันเป็นพ่อแม่เธอนะ) ด้วยเหตุนี้พ่อของเพื่อนคุณจึงไม่พอใจมากที่ลูกชายเลือกเมียแทนที่จะเชื่อฟังพ่อ แต่อาตมาคิดว่าหากลูกชายยอมขอโทษพ่อ ก็น่าจะทำให้พ่อคลายความโกรธ ลดทิฐิมานะลง ถึงตอนนั้นเมตตาและความรักลูกก็จะมาแทนที่ และทำสิ่งที่พ่อแม่สมควรทำเพื่อความสุขของลูก

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved