ปุจฉา-วิสัชนา > หนูเกิดมาทำไม
กลับหน้าแรก

หนูเกิดมาทำไม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 6 มิถุนายน 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
เวลาลูกเครียด จะถามว่าหนูเกิดมาทำไม ตอบอย่างไรดีค่ะ ไม่ทราบว่าลูกคุณอายุเท่าใด หากอายุยังไม่มาก ก็ลองตอบง่าย ๆ ไปก่อนก็ได้ว่า หนูเกิดมาเพื่อจะได้เรียนรู้วิธีทำใจให้หายเครียดไงล่ะ

ถ้าเขาสนใจ หรืออยากรู้มากกว่านี้ ก็อธิบายให้ลุ่มลึกขึ้น เช่น เพื่อพบกับความสุขที่แท้และทำประโยชน์ให้แก่โลก เป็นต้น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved