ปุจฉา-วิสัชนา > อุเบกขาคู่กับเมตตากรุณา
กลับหน้าแรก

อุเบกขาคู่กับเมตตากรุณา

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 6 มิถุนายน 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการพระอาจารย์ ขอเรียนถามว่า อุเบกขากับการวางใจให้เป็นกลาง เหมือนหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ _/\_
มีความหมายเหมือนกัน อุเบกขาใช้ได้กับเหตุการณ์ภายนอกและอารมณ์ภายใน เช่น ได้คำสรรเสริญ ก็ไม่ฟู ถูกตำหนิ ก็ไม่แฟบ เวลานั่งสมาธิ จิตสงบ ก็ไม่ไขว่คว้ายึดติด ๆ หงุดหงิด ก็ไม่ผลักไส มีความรู้สึกเป็นกลางต่ออารมณ์เหล่านั้น

อุเบกขายังหมายรวมถึงการปล่อยให้เหตุการณ์ต่าง ๆดำเนินไปตามครรลองคลองธรรม ไม่แทรกแซงให้คลาดเคลื่อนจากความถูกต้อง เช่น แม่รักลูกก็จริง แต่เมื่อรู้ว่าครูกำลังจะทำโทษลูกเพราะลอกการบ้านเพื่อน แม่ก็ยอมให้ครูทำโทษลูก ไม่เข้าไปช่วยแก้ต่าง (หรือโกหก) ให้ลูกพ้นผิด เพราะรู้ดีว่าหากทำเช่นนั้นก็จะเป็นการทำร้ายลูกและผิดต่อหลักธรรม อุเบกขาจึงมีคู่กับเมตตาและกรุณา เพื่อไม่ให้เมตตากรุณาไปในทางที่ผิด

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved