ปุจฉา-วิสัชนา > อาชีพหมอดู
กลับหน้าแรก

อาชีพหมอดู

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 6 มิถุนายน 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
อาชีพหมอดู เป็นอาชีพสุจริตรึปล่าวคะ เป็นอาชีพที่สุจริตหากมิได้หลอกลวงใคร แต่ใช้ความรู้หรือประสบการณ์ที่มีด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือตามหลักวิชาที่เรียนรู้มา
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved