ปุจฉา-วิสัชนา > ขี้อิจฉา ควรทำอย่างไร
กลับหน้าแรก

ขี้อิจฉา ควรทำอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 1 มิถุนายน 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
นมัสการ คะท่าน หนูคิดว่าท่านน่าจะมีคำตอบดีๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ คะ คนขี้อิจฉามีกรรมนะคะไม่มีความสุขเลย จะทำอย่างไรให้ไม่อิจฉาคนที่ดีกว่าเราคะ ความอิจฉามักเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบ ไม่ว่าเราจะมีมากมายเพียงใด มีดีแค่ไหน เราก็จะอิจฉา (และตามมาด้วยความทุกข์เสมอ) เมื่อเห็นคนอื่นมีมากกว่าเรา มีดีกว่าเรา ได้โชคได้ลาภเพียงใด ก็ไม่มีความสุขเมื่อรู้ว่าคนอื่นเขาได้มากกว่าเรา (ไม่ว่าเงินเดือน โบนัส ถูกหวย เลื่อนขั้นหรือคำชม) ถ้าไม่อยากเป็นทุกข์เพราะความอิจฉา ก็ลองหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น แล้วหันมาชื่นชมสิ่งที่ตนเองมีอยู่ (ไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรม) พูดอีกนัยหนึ่งคือ “พอใจสิ่งที่มี ยินดีสิ่งที่ได้”

จากนั้นก็ลองหันมาฝึกใจให้ชื่นชมยินดีที่ผู้อื่นได้ดีหรือได้มากกว่าเรา อันนี้เรียกว่า มีมุทิตาจิต มุทิตานั้นเป็นปฏิปักษ์กับความอิจฉา หากมีมุทิตามาก ความอิจฉาก็จะลดลง แล้วคุณจะมีความสุขได้ง่ายขึ้น สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เกิดมุทิตาจิตได้ก็คือ การมองเขาคนนั้นด้วยความเข้าใจและมีเมตตา เช่น เห็นว่าเขาทุ่มเทเสียสละมามาก ก็สมควรแล้วที่เขาจะได้รับคำชื่นชมหรือรางวัล หรือมองว่าเขาได้ขึ้นเงินเดือนก็ดีแล้วเพราะเขากำลังเดือดร้อนเรื่องเงิน พ่อแม่ก็เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ฯลฯ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved