ปุจฉา-วิสัชนา > ช่วยแมลงวันจากแมงมุม จะบาปไหม
กลับหน้าแรก

ช่วยแมลงวันจากแมงมุม จะบาปไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 2 มกราคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ถ้าบาปไม่บาปดูที่เจตนา หนูอยากถามอีกอย่างว่า ถ้าเราเจอ แมงมุมกำลังจะกินแมลงวัน แล้วเราไปช่วยแมลงวันเพราะคิดว่ามันกำลังจะตาย เราบาปมั้ยคะ เพราะทำให้แมงมุมต้องหิวต่อไป

อาตมาคิดว่าการช่วยแมลงวันจากแมงมุมนั้นไม่เป็นบาป เพราะเป็นเจตนาช่วยชีวิตแมลงวัน แม้การกระทำเช่นนั้นจะทำให้แมงมุมต้องหิว แต่ความหิวของแมงมุมกับความตายของแมลงวันนั้นเทียบกันไม่ได้ แมงมุมหิวก็ยังสามารถหาเหยื่อต่อไปได้อีก การทำดีของเราบางครั้งก็ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้อื่น แต่หากไม่เจตนา (จะทำให้ผู้อื่นทุกข์) ก็ไม่เป็นบาป

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved