กลับหน้าหลักหนังสือ
   ๖๐ ปี พระไพศาล วิสาโล
> น้อมธรรมจากอาจารย์ เรื่องเล่าถึงพระไพศาลที่ข้าพเจ้ารู้จัก คำนำ
กลับหน้าแรก

 

คำนำกองบรรณาธิการ

น้อมธรรมจากอาจารย์ เรื่องเล่าถึงพระไพศาลที่ข้าพเจ้ารู้จัก เป็นหนังสือเล่มที่สอง เนื่องในวาระอายุครบ ๖๐ ปี พระไพศาล
วิสาโล เล่มแรกคือ หกทศวรรษพระไพศาล วิสาโล ในสายตามวลมิตร ที่ตีพิมพ์ออกมาก่อนหน้า ซึ่งเป็นการทบทวนชีวิต
พระไพศาลผ่านสายตาของคนที่เกี่ยวข้องกับท่านในช่วงเวลาต่าง ๆ นับแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน ส่วนเล่มที่สองนี้ เป็นการเปิดกว้างให้คนเขียนถึงท่านในแง่มุมใดก็ได้โดยไม่จำกัดประเด็น ช่วงเวลา หรือผู้เขียน

หาก?หกทศวรรษพระไพศาล วิสาโล ในสายตามวลมิตร คือการนำเสนอให้เห็นโครงร่างชีวิตของพระไพศาลในภาพรวม น้อมธรรมจากอาจารย์ เรื่องเล่าถึงพระไพศาลที่ข้าพเจ้ารู้จัก คือการเติมเต็มช่องว่างที่อยู่ระหว่างโครงร่างนั้น 

เรื่องเล่าทั้งหมดนี้ มาจากผู้เขียนทั้งพระและคฤหัสถ์ ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ซึ่งสัมพันธ์กับท่านทั้งในฐานะ เพื่อน-มิตร ศิษย์ อาจารย์ มีทั้งมุมมองที่ไร้เดียงสาของเหล่าศิษย์ตัวน้อยไปจนถึงเพื่อนเก่าเพื่อนแก่สมัยบุกเบิกภูหลง และเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผ่านทางตัวอักษรและธรรมบรรยายในวงกว้าง ดังนั้นผู้เขียนจึงมีทั้งที่รู้จักท่านจริง ๆ และมีบ้างที่รู้จักเพียงธรรมะของท่าน

เรื่องเล่าเหล่านี้ จะนำพาให้ผู้อ่านได้รู้จักพระไพศาล ในแง่มุมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่เคยรับรู้ เมื่อได้อ่านเรื่องราว
มากมายที่คนคนหนึ่งกระทำลงไป จะสามารถเร้ากุศลให้เกิดขึ้นได้ ทำให้เราได้ย้อนกลับมามองตนบ้างว่า แล้วตัวเราเองเล่าบัดนี้ผ่านวัยมาเท่าไรแล้ว เรื่องราวที่กระทำลงไป มีประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่นมากน้อยเพียงใด มีสิ่งดีใดบ้าง
ให้ระลึกถึงเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีต หรือเมื่อตายแล้ว มีความดีใดบ้างที่จะติดตามไป

นอกจากเรื่องดี ๆ ก็ยังมีเรื่องธรรมดา ๆ ของพระไพศาลด้วย เชื่อว่าทุกแง่มุม ทุกเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้
คงเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านบ้าง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องด้านดีของพระไพศาล ซึ่งคงเป็นอย่างนั้น เพราะว่าท่านมักปฏิบัติต่อผู้คน สัตว์ ต้นไม้อย่างเป็นมิตร ส่วนข้อเสียของท่านคงจะปรากฏอยู่บ้างที่ตัวท่านเอง เช่นร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง เพราะเดินทางไกล
เป็นประจำ ทำงานมาก พักผ่อนน้อย ใช้สมองเยอะ โดยเฉพาะการบรรยายธรรม ซึ่งแต่ละครั้งที่พูด ท่านจะเตรียมตัวเป็นอย่างดี ดังมีบทความหนึ่ง เขียนถึงการบรรยายธรรมของท่านว่า “เวลาอยู่ภูหลง มีผู้ฟังสามสี่คน ท่านก็พูดเหมือนไปบรรยายธรรมที่ชมรมกัลยาณธรรม ที่มีผู้ฟังเต็มห้องประชุม”

เรื่องเล่าในเล่มนี้ ได้มาจากการประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผ่านทางเฟซบุ๊ก บอกต่อกัน และส่งต่อกันทางไลน์ จะได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ Visalo.org และมีบางส่วนที่คัดมาจัดทำเป็นหนังสือเล่ม โดยอาศัยทุนสนับสนุนจากลูกศิษย์ เพื่อน-มิตร และรายได้จากการขาย “เสื้อที่ระลึก ๖๐ ปี พระไพศาล วิสาโล” 

เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ไม่ว่าจะอ่านรวดเดียวจบ หรือค่อย ๆ ละเลียดอ่าน วันละบทความสองบทความ แต่หากเมื่อวางหนังสือลงแล้ว ผู้อ่านรู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะใช้วันเวลาที่มีอยู่ในชีวิต ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ก็นับว่าหนังสือเล่มนี้ได้ทำหน้าที่อย่างที่ควรแล้ว

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved