ป่าภูหลง > วัดป่ามหาวัน
กลับหน้าแรก

 

วัดป่ามหาวัน " ภูหลง "

"การอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเปิดโอกาสให้เรา

ได้สัมผัสกับความสงบจากภายใน แม้ว่าใน
เบื้องแรก ปฏิกริยาที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นทิวทัศน์
อันงดงามตระการตา คือความตื่นตาตื่นใจ
แต่หากให้เวลาแก่ตนเอง อานุภาพของ
ธรรมชาติจะค่อยๆ ซึมซับลงไปสัมผัสกับ
ส่วนลึกของจิตใจ และบันดาลความสงบ
ให้ผุดบังเกิดขึ้น เป็นความสงบที่นำความสุข
อย่างปราณีตลึกซึ้งมาให้แก่เรา "
 

 

ศาลาฉัน

 

กุำฎิ ๑
กุฎิ ๒
กุฏิ ๓
กุฎิ ๔
กุฎิ ๕
กุฎิ ๕ _๑/๒
กุฎิ ๖
กุฎิ ๗
พระไพศาล วิสาโล

"เมื่อฤดูหนาวที่ผ่านมา หลังจากคณะปฎิบัติธรรม (เล็กๆ) ของเราออกจากกรรมฐาน
ที่ภูหลงแล้ว ต่างมีข้อสรุปเป็นเสียงเดียวกันว่า..........มีความสุขและอิ่มเอิบใจยิ่งนัก"

"นอกจากการที่ได้อยู่กับตัวเองท่ามกลางธรรมชาติสดๆ บนภูสูงแล้ว สิ่งที่มีคุณค่า
มากที่สุด ก็คงเป็นธรรมบรรยายของท่านอาจารย์พระไพศาล วิสาโล"

ส่วนหนึ่งจากคำนำของหนังสือ "ตื่นรู้ ที่ภูหลง" โดยคณะคุณอโนทัย เจียรสถาวงศ์

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved