กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > DIY Your Heart คู่มือ "ดีต่อใจ"
กลับหน้าแรก
 

DIY Your Heart คู่มือ "ดีต่อใจ"

โดย ธนาคารจิตอาสา
ผู้เรียบเรียง ภัทรอนงค์ สิรีพิพัฒน์
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

 

คำนิยม

ร่างกายต้องการน้ำ อากาศ และปัจจัยสี่   ส่วนจิตใจต้องการความสุข   หากขาดน้ำ อากาศ และปัจจัยสี่ ชีวิตอยู่ไม่ได้ฉันใด  หากขาดความสุข  ก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ฉันนั้น  คนจำนวนมากแม้มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย แต่เมื่อหาความสุขไม่พบ ก็หมดกำลังใจในการมีชีวิต และเลือกที่จะจากโลกนี้ไป

ความสุขช่วยให้ชีวิตมีคุณค่าแก่การดำรงอยู่  แต่ความสุขจะได้มาจากไหน ?  คนจำนวนไม่น้อยคิดว่าความสุขจะได้มาก็จากการเสพหรือการมี  เช่น กินอาหารอร่อย  ดูหนังสนุก ฟังเพลงไพเราะ เสพเพศรส  มีเสื้อผ้าสวย ๆ ใช้สินค้าแบรนด์เนม มีรถยนต์ มีบ้าน ฯลฯ  ความสุขเหล่านี้มีเสน่ห์ตรงที่ เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วทันใจ  แต่ข้อเสียที่คนมักมองข้าม คือ เบื่อง่าย หายเร็ว  อีกทั้งเจือด้วยทุกข์  เช่น ต้องเหนื่อยในการหามันมาเสพ ไหนจะต้องหาเงินมาซื้อมัน  ไหนจะต้องเข้าคิวหรือแก่งแย่งให้ได้มันมา  ได้มาแล้วก็ต้องคอยรักษาไม่ให้ใครขโมยไป ก่อให้เกิดความวิตกกังวลตามมา แต่ถึงจะรักษามันดีแค่ไหน  มันก็ต้องเสื่อมสภาพไปในที่สุด  หรือถึงจะยังไม่เสื่อมสลาย แต่ก็เกิดความเบื่อหน่าย  อยากได้อันใหม่ที่ดีกว่า แพงกว่า  จึงต้องดิ้นรนหามาอีก ไม่เคยรู้สึกพอใจสิ่งที่ได้มาเสียที

ยังมีความสุขอีกชนิดหนึ่ง  ซึ่งแม้จะเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ แต่อยู่นาน ยั่งยืน และก่อให้เกิดความอิ่มเอมหรือเติมเต็มจิตใจได้มากกว่า นั่นคือ ความสุขที่เกิดจากการทำสิ่งดี ๆ ที่มีคุณค่าต่อจิตใจ  ความสุขชนิดนี้มีเงินก็ซื้อไม่ได้ (ที่จริง แม้แต่ความสุขประเภทแรก  เงินก็ซื้อไม่ได้เช่นกัน อย่างมากก็แค่ “เช่า”มาเพียงชั่วคราวเท่านั้น) แต่ต้องอาศัยการลงมือลงแรงด้วยใจที่มีฉันทะ  ความสุขชนิดนี้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ราบรื่นระหว่างเรากับผู้อื่น (รวมทั้งธรรมชาติ)  และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ลุ่มลึกกับตัวเราเอง   เป็นความสุขที่จิตใจส่วนลึกโหยหาและปรารถนาจะได้สัมผัส จึงทำให้รู้สึกเต็มอิ่ม เกิดความสงบในจิตใจ ดังนั้นจึงไม่ทำให้รู้สึกกระสับกระส่าย ดิ้นรนอยากได้ไม่หยุดหย่อน

ความสุขชนิดนี้เราสามารถพบได้รอบตัว สัมผัสได้ทุกเวลา และไม่ต้องแก่งแย่งกับใคร  อีกทั้งไม่มีใครขโมยไปจากเราได้  คำถามก็คือ เราจะสัมผัสกับความสุขนี้ได้อย่างไร   หนังสือเล่มนี้ให้คำตอบได้    เป็นคำตอบที่เหมาะกับคนหนุ่มสาว  ทั้งเชิญชวนและท้าทายให้ชิมลอง ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย   ตอบสนองความถนัดและความชอบของแต่ละคนที่มีลักษณะเฉพาะตัว

กิจกรรมที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ เป็นแค่ตัวอย่าง ที่ผู้เขียนจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายแก่การนำไปทดลองทำ    กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านอย่างมาก  หากทำด้วยความใส่ใจ ไม่เร่งรีบ และให้เวลากับมันพอสมควร เพื่อใจสามารถบอกเราได้ว่า นี่คือสิ่งที่ “ใช่” หรือไม่สำหรับเรา  ถ้าทำเพียงประเดี๋ยวประด๋าว แล้วเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่น ราวกับ “ชะโงก” ดูสถานที่แวบ ๆ  ก็คงจะไม่ได้อะไร 

เนื่องจากกิจกรรมแต่ละวิธีเรียกร้องความใส่ใจจากเรา  ดังนั้นสิ่งที่ควรทำขณะที่ทำกิจกรรมดังกล่าวก็คือ ปิดโทรศัพท์ วางภารกิจต่าง ๆ ลงชั่วคราว น้อมใจมาอยู่กับสิ่งที่กำลังทำตรงหน้า และเปิดรับประสบการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น โดยไม่ผลักไส

ขออนุโมทนาธนาคารจิตอาสา ที่จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ และขอชื่นชมคณะผู้จัดทำ ซึ่งผลิตหนังสืออันเต็มไปด้วยสาระที่มีคุณค่าและรูปเล่มที่น่าอ่าน   เชื่อว่าจะช่วยนำพาคนรุ่นใหม่ให้พบกับความสุขที่หล่อเลี้ยงใจให้ชื่นบานและเกื้อกูลชีวิตให้เจริญงอกงาม

พระไพศาล วิสาโล
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved