หน้ารวมบทความ
   เรื่องเล่าเช้าวันพระ >
ได้สติเพราะถูกด่า
กลับหน้าแรก

 

เรื่องเล่าเช้าวันพระ : ได้สติเพราะถูกด่า
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโลการบำเพ็ญสมาธิภาวนาหรือทำกรรมฐานนั้น หากปฏิบัติผิดหรือวางใจไม่ถูกต้อง ปัญหาก็เกิดขึ้นได้ แม้แต่การทำวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อมีสภาวะบางอย่างปรากฏขึ้น หากผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจหรือไม่รู้ทัน ก็อาจหลงผิดคิดว่าตนบรรลุมรรคผลได้ นอกจากจะหยุดทำความเพียรแล้ว ยังอาจมีพฤติกรรมเหมือนคนบ้า ที่สร้างปัญหาแก่ผู้อื่นได้

ศิษย์ผู้หนึ่งของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ชื่อหลวงตาพวง ท่านมาบวชเมื่อแก่ จึงทำความเพียรทั้งวันทั้งคืน เพราะรู้ว่าเวลาเหลือน้อยแล้ว วันหนึ่งเกิดวิปัสสนูปกิเลสอย่างแรง สภาวะที่เกิดขึ้นนั้นตนไม่เคยพบมาก่อน จึงสำคัญผิดว่าตนบรรลุอรหัตผลแล้ว อีกทั้งยังเห็นต่อไปด้วยว่าไม่มีใครรู้ธรรมได้เท่ากับตน จึงอยากไปโปรดสรรพสัตว์ให้เห็นธรรมอย่างตน คนแรกที่ตนนึกถึงก็คือ หลวงปู่ดูลย์ ผู้เป็นอาจารย์

ด้วยปีติอันแรงกล้า หลวงตาพวงเดินเท้าเปล่าจากเขาพนมรุ้ง บุรีรัมย์ถึงจังหวัดสุรินทร์ ระยะทางกว่า ๘๐ กิโลเมตรโดยไม่หยุด ครั้นถึงวัดบูรพารามประมาณเที่ยงคืน หลวงตาพวงก็ไม่รอช้า มุ่งหน้าไปยังกุฏิหลวงปู่ดูลย์ แล้วตะโกนว่า “หลวงตาดูลย์ ออกมาเดี๋ยวนี้ พระอรหันต์มาแล้ว”

ครั้นหลวงปู่ดูลย์ออกมา แทนที่หลวงตาพวงจะกราบหลวงปู่อย่างที่เคยปฏิบัติ กลับต่อว่าหลวงปู่ว่า “อ้าว ไม่เห็นกราบ ท่านผู้สำเร็จมาแล้ว ไม่เห็นกราบ” หลวงปู่รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น จึงนิ่งเงียบ ปล่อยให้หลวงตาพวงพูดไปเรื่อย ๆ ผ่านไปเป็นชั่วโมง หลวงตาพวงก็ยังไม่หยุด หลวงปู่จึงซักถามข้อธรรมที่หลวงตาพวงกล่าวอ้างว่ารู้ แต่หลวงตาพวงก็ตอบผิด ๆ ถูก ๆ หลวงปู่จึงให้เณรพาหลวงตาพวงไปพักที่โบสถ์ แต่หลวงตาพวงก็ยังไม่หยุด ออกไปปลุกพระเณรที่ตนคุ้นเคยให้ลุกมาฟังเทศน์ตลอดคืน

หลวงปู่พยายามช่วยหลวงตาพวงด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่ผ่านไป ๓ วันก็ยังไม่ดีขึ้น สุดท้ายหลวงปู่จึงใช้ “ไม้แข็ง” นั่นคือ พูดให้โกรธ ด่าอย่างแรงว่า “เออ สัตว์นรก สัตว์นรก ไปเดี๋ยวนี้ ออกจากกุฏิเดี๋ยวนี้”

คราวนี้ได้ผล หลวงตาพวงโกรธมาก ลุกพรวดแล้วเก็บบริขารของตนออกจากวัดทันที พร้อมกับพูดว่า “เออ กูจะไปเดี๋ยวนี้ หลวงตาดูลย์ไม่ใช่แม่กู” ว่าแล้วก็หยิบเอาไต้ดุ้นยาวขึ้นแบกบ่าด้วยสำคัญว่าเป็นกลด มุ่งหน้าไปยังอีกวัดหนึ่ง ซึ่งอยู่ไม่ไกล

ระหว่างที่หลวงตาพวงเดินไปยังวัดนั้น จิตที่ยึดติดอยู่กับอารมณ์ปรุงแต่งได้ถูกกระแทกด้วยพลังแห่งความโกธอย่างรุนแรง ผลก็คือจิตหลุดออกจากอารมณ์ดังกล่าว ทำให้ได้สติ เมื่อถึงวัดก็รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้น เกิดความสำนึกผิด ไม่นานก็กลับไปขอขมาหลวงปู่ดูลย์

หลวงปู่ดูลย์เป็นผู้ที่มีวาจาสุภาพ ไม่เคยใช้คำแรง ๆ เช่นนี้กับใครมาก่อน แต่ท่านรู้ว่า ความโกรธนั้นสามารถช่วยหลวงตาพวงให้หลุดจากความหลงตัวลืมตนได้ ความโกรธนั้นมีโทษมากก็จริง แต่หากรู้จักใช้ มันก็สามารถก่อประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตามใครที่คิดจะทำเช่นนั้นก็ต้องแน่ใจก่อนว่า กำลัง “ใช้มัน” ไม่ใช่ “ถูกมันใช้” สำหรับหลวงปู่ดูลย์ ความโกรธทำอะไรท่านไม่ได้แล้ว ท่านจึงสามารถใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster