คิดถึงหลวงพ่อ >
เราทำอะไรอยู่
กลับหน้าแรก

เราทำอะไรอยู่
ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ

 ช่วงที่ผมเคยมาบวชและปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามหาวัน แม้ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับหลวงพ่อคำเขียน แต่ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสพบท่าน ท่านก็จะให้กำลังใจในการปฏิบัติและถามถึงความเป็นอยู่ด้วยความห่วงใย

บางครั้งหลวงพ่อมาพักที่วัดป่ามหาวัน ก็ได้มีโอกาสฟังธรรม และเห็นวัตรปฏิบัติของหลวงพ่อ หลวงพ่อจะสอนง่ายๆ ทำง่ายๆ วัตรปฏิบัติของหลวงพ่อก็ดูเรียบง่ายเป็นตัวอย่าง ผมได้รู้จักแง่มุมชีวิตของหลวงพ่อจากการเทศน์สอนของพระอาจารย์ไพศาล และจากคำบอกเล่าของหลวงพ่อเสถียรที่มักยกเอาเรื่องของหลวงพ่อมาเป็นตัวอย่าง ซึ่งเสมือนเป็นการแสดงธรรมให้ดูตั้งแต่หลวงพ่อเริ่มปฏิบัติธรรม สร้างวัด การจัดการกับปัญหา ความสัมพันธ์กับผู้คน การใช้ชีวิต จวบจนกระทั่งยามเจ็บป่วยจนถึงวาระสุดท้าย ชีวิตของหลวงพ่อจึงเป็นสิ่งเตือนใจเราว่า “เราทำอะไรอยู่”  


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved