คิดถึงหลวงพ่อ >
คนบ้านท่ามะไฟหวาน
กลับหน้าแรก

คนบ้านท่ามะไฟหวาน
วิชิต วังนาดู

ผมเป็นคนบ้านท่ามะไฟหวาน ครั้งยังหนุ่มเป็นคนเกกมะเหรกเกเร เป็นที่เอือมระอาของพ่อแม่พี่น้องและชาวบ้าน จึงคิดบวชตามประเพณีเพื่อให้พ่อแม่เบาใจ บวชแล้วก็ได้ศึกษาธรรมะ ได้ฝึกปฏิบัติธรรม ได้เข้าใจธรรมะจากหลวงพ่อ ออกพรรษาเพื่อนสึกหมด ส่วนผมบวชต่ออยู่ในเพศบรรพชิตอย่างมีความสุข  และมีโอกาสช่วยดูแลวัดภูเขาทองแทนหลวงพ่อในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๘  เมื่อท่านไปบูรณะวัดป่าสุคะโต

ผมสึกออกไปมีครอบครัวก็ไม่เคยลืมช่วงชีวิตที่เป็นพระ  หลวงพ่อเปรียบเสมือนพ่อที่ให้กำเนิดชีวิตใหม่แก่ผม ผมได้ออกไปใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุข ชีวิตใหม่ที่มีแต่ธรรมะทำให้ผมดำเนินชีวิตช่วยเหลือชุมชนและวัดแห่งนี้อย่างเต็มใจ


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved