คิดถึงหลวงพ่อ >
เราทุกคนล้วนสามารถเป็นหลวงพ่อเทียนได้
กลับหน้าแรก

เราทุกคนล้วนสามารถเป็นหลวงพ่อเทียนได้
ฐิติมา คุณติรานนท์

ได้รู้จักหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ในราวปี พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๖ ในฐานะพระนักพัฒนาในโครงการ “วัดกับการจัดระบบชุมชน” ช่วงที่ทำงานประสานโครงการฯ  ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงาน โดยไม่รู้จักงานทั้งหมดของท่าน เพราะงานที่ยิ่งกว่านั้นก็คือการสอนกรรมฐาน สอนการปฏิบัติธรรมตามแนวทางหลวงพ่อเทียน

แต่ก็ยังพอมีบุญอยู่บ้าง วันหนึ่งผู้จัดงานในโครงการฯ ได้นิมนต์ให้หลวงพ่อร่วมพูดคุย จำประโยคหนึ่งที่ท่านพูดว่า “ชีวิตของคนเราจะต้องมีกรรมฐานด้วย” ท่านแจกแจงว่า กรรม คือ การกระทำ  ฐาน คือ ที่ตั้ง  รวมความว่า ชีวิตคนเราจะต้องมีที่ตั้งแห่งการกระทำ   คำพูดนี้กระแทกในใจอย่างแรง กลับมามองดูตนเองที่เพิ่งจบมหาวิทยาลัย มาทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคม ถามตนเองว่าเราเป็นบัณฑิตแล้ว มีที่ตั้งแห่งการกระทำหรือยัง? แม้จะมีความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตตนให้เกิดประโยชน์ มาทำงานด้านสังคมซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอิทธิพลของกระแสสังคมในยุคสมัยนั้นหรือไม่ แต่ภายในหรือจะเรียกว่าจิตวิญญาณนั้นระหกระเหินยิ่งนัก  จึงเริ่มขวนขวายที่จะปฏิบัติธรรม ทำอย่างไรให้ชีวิตมีที่ตั้งแห่งการกระทำ จึงกราบเรียนขออนุญาตหลวงพ่อว่าจะขอมาฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุคะโต โดยที่สมัยนั้น วัดป่าสุคะโตมีเพียง       พระสงฆ์ ยังไม่มีแม่ชีและอุบาสิกามาฝึกปฏิบัติที่วัด หลวงพ่ออนุญาตให้มาปฏิบัติได้แต่ให้หาเพื่อนผู้หญิงมาอยู่ด้วยอีก ๑ คน และให้อยู่กุฏิด้านหน้าสุด 

เมื่อย้อนนึกกลับไปก็รู้สึกถึงพระคุณของท่าน ที่ให้โอกาสแก่คน ไม่เลือกเพศ วัย และฐานะฯลฯ  ท่านเป็นเสมือนพ่อแม่ทางจิตวิญญาณ  ที่ปลุกเราให้ตื่นจากการมีชีวิตไปตามเรื่องตามราว ให้มารู้จักความรู้สึกตัว 

จนเมื่อท่านอาพาธครั้งล่าสุดที่มาพักรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ต้นปี ๒๕๕๗ นี้เอง ได้ไปกราบเยี่ยมท่านและเป็นการเห็นท่านครั้งสุดท้าย  กล่าวกับท่านว่า “หลวงพ่อดูแจ่มใส”  ท่านตอบว่า “เศร้าหมองทำไม ร่างกายก็ให้เขาดูแลรักษากันไป” การได้พบเห็นท่านครั้งสุดท้ายเกิดปีติขึ้น กายป่วย          ใจไม่ป่วย เป็นอย่างนี้เอง

จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ท่านแสดงธรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแก่พวกเรา ท่านเคยกล่าวว่าเราทุกคนล้วนสามารถเป็นหลวงพ่อเทียนได้ ความเปรียบนี้ลึกซึ้งกินใจยิ่งนัก และท่านเป็นประจักษ์พยานให้เห็นว่า ไม่มี ไม่เป็น คืออย่างไร
                                          


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved