คิดถึงหลวงพ่อ >
ครูสอนธรรมที่สอนให้ทำ
กลับหน้าแรก

ครูสอนธรรมที่สอนให้ทำ
Sun Bma

ครั้งแรกที่ปฏิบัติแนวทางเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ผ่านการบรรยายธรรมของหลวงพ่อคำเขียน เรารู้สึกขำๆ ที่เห็นผู้คนปฏิบัติธรรมพร้อมกับรำมือไปมา ไม่รู้นี่เจริญสติอย่างไรกันหนอ ยิ่งได้เคยฝึกเจริญสติแบบตามลมหายใจ แล้วมีคนห้ามเรากำหนดลมหายใจมาใช้เคลื่อนไหวมือ ๑๔ จังหวะ เรายิ่งขัดใจ...ทำไมต้องบังคับกันด้วย?

จนเมื่อได้ฟังท่านบรรยายธรรมหลายครั้ง ประกอบกับมีความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้สัมผัสได้และรู้สึกถึงความเมตตา ความตั้งใจที่หลวงพ่อจะชี้ทางให้เราได้มีทางออกจากทุกข์ ด้วยน้ำเสียงเย็นๆ ใบหน้ายิ้มแย้ม ถ้อยคำง่ายๆ ที่ท่านพูดให้เราเข้าใจเรื่องราวของเราเอง มากกว่าที่เราจะเข้าใจ จึงลองยกมือรำๆ ไปก่อน เพื่อให้เห็นว่าเราก็อยู่ในหมู่คณะนี้มิได้ปฏิบัติแปลกแยก เมื่อได้ฟัง/อ่านธรรมจากหลวงพ่อบ่อยๆ จากเทปเสียง ซีดี เอ็มพี๓ หนังสือของหลวงพ่อ เช่น ผู้ดูผู้เป็นฯลฯ ประกอบกับการยกมือสร้างจังหวะ รวมถึงการเดินจงกรม ทำให้เข้าใจถึงถ้อยคำที่หลวงพ่อเพียรพยายามสอน พยายามบอกกับพวกเราทั้งหลายมากขึ้น

เคยปฏิบัติด้วยตัวเองลำพังหลายครั้ง (จริงๆ แล้วไม่ลำพังหรอก เพราะจะมีเสียงหลวงพ่อกับพระอาจารย์ไพศาลอยู่ด้วย) ทำให้เข้าใจถึงสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ทรมานกับชีวิตของตัวเองชัดเจนขึ้น ธรรมนั้นเกิดเมื่อมีทุกข์ ทุกข์คราวใดตอนไหน เห็นเมื่อไร สงสัยอะไร เมื่อมีเสียงของท่าน ไม่ว่าฟังเมื่อใดก็จะมีคำตอบทุกคราว แล้วถ้าต่อไปไม่มีอุปกรณ์การรับฟังหรือหนังสือให้อ่านจะทำอย่างไร  มิน่า หลวงพ่อถึงได้เพียรสอนธรรม เพื่อให้เรานำไปทำ จะได้หาทางดับทุกข์ของเราเอง เราซาบซึ้งถึงพระคุณและความเมตตานี้ ขอเขียนความในใจว่าเราเข้าใจและกระจ่างถึงธรรมที่หลวงพ่อสอนให้ลงมือทำ


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved