คิดถึงหลวงพ่อ >
หลวงพ่อคำเขียน สุวฺณโณ
กลับหน้าแรก

หลวงพ่อคำเขียน สุวฺณโณ
(๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗)
ส. ศิวรักษ์
สถาบันนิงม่า ของพุทธศาสนาวัชรยาน
เมืองเบิร์กเลย์ รัฐแคลิฟอเนีย
วันเสาร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

พระอาจารย์คำเขียน สุวณฺโณเป็นพระป่า ซึ่งสอนกรรมฐานทางสายหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ท่านมั่นคงในวัตรปฏิบัติ มีอาจาระอันน่าเลื่อมใส สำหรับศิษย์ยานุศิษย์ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์

ท่านมิใช่เป็นแต่เจ้าอาวาสวัดภูเขาทองเท่านั้นก็หาไม่ หากท่านยังดูแลวัดป่าสุคะโตและวัดป่ามหาวัน (ภูหลง)อีกด้วย โดยมีพระไพศาล วิสาโล รับสนองงานพระคุณท่าน ณ วัดสาขาทั้งสองนี้ ดังมีภาระกิจอันสำคัญในด้านการอนุรักษ์ป่า ด้วยอุบายวิธีที่แยบคาย รวมถึงการจัดธรรมยาตราทุกปี โดยมีชาวกรุงและชาวเมืองอื่นไปร่วมด้วยมาก นับเป็นการปลุกมโนธรรมสำนึกให้ผู้คนในวงกว้าง ด้วยการอาศัยสื่อมวลชนร่วมมือด้วยอ ย่างน่าสรรเสริญ พร้อมกันนั้นชาวบ้านแถบนั้น ซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานจากสารทิศ ก็เรื่มเห็นคุณค่าของป่า ของต้นไม้ โดยได้ลดการตัดไม้ทำลายป่าไปได้มาก นอกเหนือจากการที่มีคนไปช่วยปลูกต้นไม้ในป่ามากขึ้นยิ่งๆทุกที

กรณียกิจที่ว่านี้พระอาจารย์คำเขียนอุดหนุนและให้กำลังใจอย่างไม่ออกหน้า ท่านได้ไปร่วมธรรมยาตราด้วยบ้างเท่าที่สังขารแห่งความชราของท่านจะเอื้ออำนวยให้ท่านไปประกอบกรณียดังกล่าว

พระอาจารย์คำเขียนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเจ้าเรือนและมีอารมณ์ขัน อันช่วยให้ผู้คนที่ได้ไปใกล้ชิดกับท่านได้พลังในทางธรรม จากศีลาจารวัตรของท่าน โดยมิใยต้องกล่าวถึงการฟังธรรมจากพระคุณท่านก็ยังได้

นอกไปจากนี้แล้วพระคุณท่านยังมีความปล่อยวางอย่างน่าสรรเสริญ แม้ศิษย์จะดื้อรั้น ไม่ฟังคำสั่งสอนของท่าน ท่านก็ให้อภัย

ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเมื่อท่านอาพาธมากแล้ว ศิษย์ผู้ใกล้ชิดนำท่านมาเข้าโรงพยาบาลที่เมืองกรุง ทั้งยังขออนุญาตใส่สายระโยงระยางเพื่อต่อชีวิตให้พระคุณท่าน แต่ท่านก็ขอร้องให้นำองค์ท่านกลับไปวัด เพื่อเผชิญกับชราพาธและมัจจุราชอย่างอาจหาญ ด้วยภาวนามัยปัญญา แล้วละสังขารไปอย่างสงบ สมวิสัยของศากยบุตรพุทธชินโนรสผู้ปฏิบัติธรรมทางไตรสิกขาอย่างน่าสรรเสริญ

พระอาจารย์คำเขียนอาจไม่ใช่พระเด่นหรือพระดัง แต่เป็นพระดี ที่เป็นแบบอย่างสำหรับสาธุชน ผู้สนใจในแนวทางธรรมปฏิบัติทั่วๆ ไป

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved