คิดถึงหลวงพ่อ >
In memory of Luangpor
กลับหน้าแรก

In memory of Luangpor
Sophie Balier

I lived two years in Sukato.  When I came I knew nothing about practice and meditation, I did not know I will stay for so long.  Luangpor never ask me just accept me and encourage me to practice. 

I did not get direct teaching from him as I was not speaking the language but his peaceful presence was very supporting and inspiring, also I knew if I faced difficulties in the practice I could come to ask him for advice.  We did not talk so much but I always felt a kind of protection on me from him. 

Being able to practice in Sukato for two years is a great chance.  It has changed my life as it gave me the right direction.  All that is thanks to Luangpor.  The love he gave to everyone we could feel it and it kept the people united.  It was a precious gift to practice under his guidance. 

All my gratitude goes to him for what he gave me.  I will always remember his smile on his face. 
All my love to him. 
Kidtung Luangpor !!


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved