คิดถึงหลวงพ่อ >
หลวงพ่อของศูนย์เด็กเล็ก
กลับหน้าแรก

หลวงพ่อของศูนย์เด็กเล็ก
ครูสมคิด แลไธสง

ดิฉันเป็นครูผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดภูเขาทอง ที่หลวงพ่อสร้างขึ้นมาด้วยมีเมตตาต่อเด็กๆ ในชุมชนบ้านท่ามะไฟหวาน และหมู่บ้านใกล้เคียง  เด็กในชุมชนส่วนมากจะเคยอยู่ในความดูแลของหลวงพ่อ ดิฉันและครูทุกๆ คนรับรู้ถึงเมตตาของหลวงพ่อที่มีต่อพวกเรา  แม้กระทั่งก่อนที่หลวงพ่อจะอาพาธหนักจนต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

วันนั้นพอ หลวงพ่อท่านฉันเพลแล้ว ก็มีเมตตายกสำรับอาหารและขนมมาให้ครูและเด็กๆ จนถึงหน้าบันไดของศูนย์เด็กเล็กด้วยตัวท่านเอง หลวงพ่อถามพวกเราว่า “ครูและเด็กๆ กินข้าวกันหรือยัง” พวกเราดีใจมาก ซาบซึ้งใจในความห่วงใยของหลวงพ่อ ไม่คิดว่าจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่เราได้รับจากหลวงพ่อ วันนั้นเป็นวันที่ดิฉันจะจดจำไปตลอดชีวิต 

หลวงพ่อเป็นผู้ให้อาชีพที่มีค่าที่สุดในชีวิตดิฉัน ดิฉันจะทำหน้าที่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหลวงพ่อให้ดีที่สุด ความดีที่ได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ขอถวายเป็นพุทธบูชาให้หลวงพ่อ ผู้เป็นพ่อแม่ ครูอาจารย์ค่ะ


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved