คิดถึงหลวงพ่อ >
บ้านเราอยู่นี่นะ
กลับหน้าแรก

บ้านเราอยู่นี่นะ
สิริรัฐ ศิริโพธิ์สกุล

“บ้านเราอยู่นี่นะ” เป็นคำที่หลวงพ่อคำเขียนมักจะบอกกับญาติโยมที่มากราบลาหลวงพ่ออยู่เป็นประจำ สำหรับกวางแล้ว วัดป่าสุคะโต ได้กลายมาเป็นบ้านของกวางจริงๆ ซึ่งก็เป็นเพราะได้รับความเมตตากรุณาจากหลวงพ่อคำเขียนนั่นเองทำให้กวางได้ เริ่มเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในวัดป่าสุคะโตแห่งนี้ จนหลวงพ่อคำเขียนท่านเรียกว่า “ลูกสาวสุคะโต”

หลวงพ่อคำเขียนเป็นมากกว่าครูบาอาจารย์สำหรับกวาง หากไม่ได้หลวงพ่อคำเขียนท่านเมตตา กวางคงไม่มีทางที่จะเป็นกวางในทุกวันนี้ได้เลย ในวันนี้ธาตุขันธ์ของท่านอาจจะสลายไปแต่เชื่อว่าคุณงามความดีและกระแสธรรม ของท่านจะยังคงอยู่ต่อไป


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved