คิดถึงหลวงพ่อ >
ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน
กลับหน้าแรก

ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน
สถาพร อรัณยกานนท์

ครั้งแรกที่ได้พบหลวงพ่อคำเขียน หลวงพ่อมีเมตตามาก  รถของผมติดหล่ม  หลวงพ่อผ่านมาก็ลงมาช่วยเข็น หน้าตายิ้มแย้ม แววตาเจิดจ้า  มีประกายแห่งความเมตตากรุณา ท่านถามผมว่าจะไปไหน ผมบอกท่านว่าจะไปสุคะโต  ท่านบอกว่าดี ไปอยู่ด้วยกัน  ความปีติเกิดขึ้นบอกไม่ถูก มันสุข และสงบเย็น ท่านกล่าวกับผมว่า จะชั่ว ๗ หน  จะดี ๗ หน  ก็ทำดีได้เหมือนกัน  มีสติ จะคุ้มครองทั้งที่ดี ทั้งที่ชั่ว หลวงพ่อทำให้ดู อยู่ให้เห็น ส่วนเราคิดให้เป็น


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved