คิดถึงหลวงพ่อ >
มาลัยพวงสุดท้ายถวายหลวงพ่อ
กลับหน้าแรก

 มาลัยพวงสุดท้ายถวายหลวงพ่อ
ปุ๋ม

มาลัยพวงสุดท้ายถวายหลวงพ่อ         ศิษย์ขออธิษฐานกราบกรานไว้
จะตั้งจิตปฏิบัติทั้งกายใจ                   มุ่งมั่นไปความเพียรมิลดละ
คำหลวงพ่อเตือนจิตอยู่เสมอ              มิให้เผลอไผลการสร้างจังหวะ
แม้หลวงพ่อไม่อยู่ต้องวิริยะ                อย่าลดละความเพียรนะศิษย์เอ๋ย
รู้เข้าไป รู้สึกตัว รู้ซื่อซื่อ                     อย่ายึดถือที่เห็นเห็นเฉยเฉย
รู้แล้วปล่อยดวงจิตดับเกิดอย่างเคย      อย่าเป็นเลยให้เห็นในดวงจิต
“เปลี่ยนหลง ให้เป็นรู้”                       คือคำครู ผู้สอนศิษย์
สร้างจังหวะรู้นึกคิด                          ให้ดูจิตรู้สึกตัว
มาลัยพวงสุดท้ายถวายวันเกิด            ศิษย์ขอเชิดชูไว้ขึ้นเหนือหัว
ก้าวเดินตามทางหลวงพ่อละความชั่ว  ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเพื่อพ้นทุกข์


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved