คิดถึงหลวงพ่อ >
ดำเนินชีวิตต่อด้วยธรรมของหลวงพ่อ
กลับหน้าแรก

ดำเนินชีวิตต่อด้วยธรรมของหลวงพ่อ
ปุย 

“คือตัวอ้วนตัวใหญ่แท้” เป็นคำพูดแรกที่ผมได้สนทนากับหลวงพ่อคำเขียนปกติผมไม่ค่อยชอบคุยกับพระอาจารย์เท่าไร แต่น้ำเสียงของท่านมีเมตตาและเอ็นดูเรามาก วันนั้นผมก็ไม่รู้ว่าคือหลวงพ่อคำเขียนที่ทักผมเพราะเป็นวันแรกๆ ที่มาสุคะโต ยังไม่รู้จักใครมากนักนอกจากเพื่อนที่มาด้วยกัน เมื่อรู้ว่าหลวงพ่อเป็นใครทำให้ผมรู้สึกว่าท่านมีเมตตามาก

เมื่อติดตามอ่านคำสอนของท่านหรือฟังเสียงที่ท่านเทศน์ก็ยิ่งศรัทธา ช่วงที่ฟุ้งซ่านวิตกกังวลผมก็จะเปิดฟังเสียงเทศน์ของหลวงพ่อเพื่อให้จิตใจสงบแล้วก็ทำงานหรือดำเนินชีวิตต่อไป

แม้วันนี้หลวงพ่อจะละสังขารไปแล้ว แต่หลักธรรมคำสอนพร้อมทั้งความเมตตาของท่าน ยังอยู่ในความทรงจำตลอดไป

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved