คิดถึงหลวงพ่อ >
มิตรที่เพิ่งพบกัน
กลับหน้าแรก

มิตรที่เพิ่งพบกัน
อุบาสิกาประทุมมา จงตรอง (โยมตุ๊)

“ที่นี่ไม่มีผู้แปลกหน้า มีแต่ญาติมิตรที่เพิ่งได้พบกัน”  เป็นคำพูดของหลวงพ่อที่บ่งบอกถึงสภาวะธรรมอันงดงาม เปี่ยมล้นด้วยความเมตตากรุณา อันหาที่สุดมิได้ ขอนอบน้อมกราบคารวะหลวงพ่อที่ได้ให้โอกาสมาสู่สถานที่อันรื่นรมย์แห่งนี้


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved