คิดถึงหลวงพ่อ >
แสงเทียนส่องจิตบทแรก
กลับหน้าแรก

แสงเทียนส่องจิตบทแรก
ประไพ ทองเชิญ

เรื่องที่มารวมกันเป็นภูมิปัญญา
แบ่งปันกันได้
ความใจดีแบ่งปันกันไม่ได้
ต้องทำเอาเอง
สิ่งที่ดูแลเราคือสติ
ที่อยู่ของจิตคือความปกติ

๒๓ กรกฎาคม๔๕ วันเข้าพรรษาครั้งแรกในชีวิตของดิฉันได้มาถึงวัดป่าสุคะโตและให้โอกาสตัวเองปฎิบัติธรรมตามคำสอนของหลวงพ่อดิฉันรู้สึกได้ว่า..ธรรมจากหลวงพ่อฟังง่ายเห็นได้ฝึกได้ด้วยตัวเองดิฉันรู้สึกตัวเหมือนได้เกิดใหม่ได้ปราบพยศหรือความหุนหันความมุทะลุความประมาทในตัวเองลงไปเรื่อยๆ และทำให้ดิฉันเทียวขึ้นลงวัดป่าสุคะโตจนทุกวันนี้         


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved