คิดถึงหลวงพ่อ >
หลวงพ่อละสังขารด้วยความสงบ
กลับหน้าแรก

หลวงพ่อละสังขารด้วยความสงบ
พระสุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป

“หลวงพ่อละสังขารด้วยความสงบจริงๆ หลวงพ่อมีสติตลอดเวลา ตั้งแต่ตอนมานอน หลวงพ่อก็มานอนนิ่งๆ หายใจไปเรื่อยๆ อาจจะเหนื่อยบ้าง มีสติรู้ว่าปวดท้อง อยากจะไปถ่าย หลวงพ่อก็เดินเข้าไปถ่าย ล้างหน้าล้างมือเรียบร้อย กลับมานอน มีสติขอสมุดปากกามาเขียนลาพวกเรา มาเขียนลาตาย แล้วหลวงพ่อก็ค่อยๆ คว่ำหน้าลง หมดลมหายใจอย่างสงบ โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อไปเวลาไหนจริงๆ แต่ก็เห็นหลวงพ่อก้มหน้า จับชีพจรดู ชีพจรก็ค่อยๆ อ่อนจนกระทั่งหยุดไป ฟังหัวใจก็ไม่เต้นแล้ว ก็ค่อยรู้ว่าหลวงพ่อจากพวกเราไปแล้ว ด้วยอาการที่สงบมาก

ก็ถือว่าหลวงพ่อไม่ได้ทรมานมาก เรียกว่าละสังขารอย่างมีสติและสงบมากๆ เป็นตัวอย่าง เป็นครูที่สอนธรรมะให้เห็นว่า ผู้ที่ฝึกสติดี แม้ช่วงวาระสุดท้าย ช่วงคับขันหายใจไม่ได้ แต่สติก็ช่วยให้ท่านประคองตัวเอง ในการนอน พยายามหายใจ ในการเข้าห้องน้ำ ทำความสะอาดร่างกายในช่วงสุดท้ายอย่างเรียบร้อย แล้วกลับมาสั่งลาพวกเรา เขียนลาขอตาย แล้วตายอย่างสงบ นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้”

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved