คิดถึงหลวงพ่อ >
หลวงพ่อสอนธรรมะเรื่องเดียวตลอดชีวิต
กลับหน้าแรก

หลวงพ่อสอนธรรมะเรื่องเดียวตลอดชีวิต
พระสุรินทร์ ก่อนการคิด

หลวงพ่อเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติ ท่านไม่เคยถือตัว  เวลาหลวงพ่อเดินทางไปไหนท่านจะมีเต็นท์ส่วนตัว ไม่เคยเห็นแก่ความสะดวกสบาย  หลวงพ่อมักจะเกรงใจ ไม่ชอบใช้งานคนอื่น ชอบทำงานเองมากกว่า  มีหลายครั้งที่หลวงพ่อขยันชอบทำงานคนเดียว เช่น รดน้ำต้นไม้ ขุดดิน ปลูกต้นไม้ หรือเป็นช่างไม้-ช่างก่อสร้างเอง แต่ถ้าเป็นงานใหญ่ๆ ที่ทำคนเดียวไม่ได้ ถึงใช้ลูกศิษย์ช่วยกันทำ

หลวงพ่อทำให้ดูอยู่เย็นให้เห็นตลอด ไม่เคยหน้าบูดหน้าบึ้ง ถึงจะดุ   ลูกศิษย์บ้าง ก็เกิดจากเมตตาไม่ใช้อารมณ์  จริยาวัตรของท่านเรียบร้อยทั้งการแต่งจีวร การเดิน การนอน การนั่ง หรือการกราบพระ  ท่านอ่อนน้อมมาก สามารถยกมือไหว้พระที่มีพรรษาน้อยกว่า หรือพระลูกพระหลานที่เดินทางมาหา เพื่อจะมากราบหลวงพ่อ แต่หลวงพ่อมักชิงยกมือไหว้ก่อนเสมอ

หลวงพ่อมีอุบายสอนลูกศิษย์ ซึ่งแต่ละคนจะมีจริตนิสัยไม่เหมือนกัน แต่ไม่สอนตรงๆ ท่านใช้วิธีสอนอ้อมๆ แบบเซน และไม่เอาเหตุเอาผล ไม่เอาถูกเอาผิด  เวลาไปไหนมาไหน บางครั้งท่านไม่มีการวางแผนล่วงหน้ามาก่อน ลูกศิษย์ที่ร่วมเดินทางด้วยต้องตื่นตัวเสมอ ถ้าศิษย์ที่ไปด้วยชักช้าหรือเฉื่อยชาไปไม่ทันก็มี

หลวงพ่อสอนธรรมะเรื่องเดียวตลอดชีวิต  คือการเจริญสติสร้างความรู้สึกตัว  คำที่ชอบพูดบ่อยๆ เช่น รู้ซื่อๆ เห็นแล้วไม่เป็นอะไรกับอะไร  อย่าเอาถูกเอาผิด..อย่าเอาเหตุเอาผล  ให้เป็นผู้ดู..อย่าเข้าไปเป็น

ถึงหลวงพ่อจากลูกศิษย์ไปแล้ว แต่ธรรมะของหลวงพ่อยังคงอยู่ไปตลอดกาล  รู้ซื่อๆ เห็นแล้วไม่เป็นอะไรกับอะไรฯ ผมจึงไม่เสียใจหรือหลั่งน้ำตาให้แก่หลวงพ่อ แม้แต่หยดเดียว

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved