คิดถึงหลวงพ่อ >
หลวงพ่อไม่มีวันตายไปจากพวกเรา
กลับหน้าแรก

หลวงพ่อไม่มีวันตายไปจากพวกเรา
พระสังวร สิริจนฺโท 28 ส.ค. 57

กราบเท้าหลวงพ่อคำเขียน สุวรรณโณ ผู้จากไปไม่มีวันกลับมาอีกแล้ว สำหรับความในใจของตัวผมพระสังวร สิริจนฺโท หลวงพ่อเป็นทุกสิ่งอย่างให้กับตัวผม ไม่ว่าจะเป็นชีวิตใหม่ ความรู้ใหม่ ที่หลวงพ่อได้ทำให้ดูและสอนสั่งให้ผมได้มีวันนี้ และคำสอนของหลวงพ่อจะไม่มีวันตายไปจากตัวของผม

ความรักความใกล้ชิดของหลวงพ่อทำให้ผมมีความละอายต่อบาป ไม่ว่าจะเป็นเหล้าหรือบุหรี่ ที่ผมเคยกินเคยสูบมา ผมก็ได้เลิกทั้งหมด และต่อไปผมจะทำแต่ความดีทั้งกายและใจ เพื่อส่งบุญกุศลให้หลวงพ่อได้รับรู้ คำว่าหัวหน้าจบสิ้นลงไปแล้ว เหลือไว้แต่ความจำ สุดท้ายนี้ไม่ขออะไรให้กับหลวงพ่ออีก เพราะว่าหลวงพ่อไปนิพพานแล้ว คงเหลือไว้แต่ธรรมะของที่ไม่มีวันตายไปจากพวกเรา ด้วยความเคารพรักยิ่ง


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved