คิดถึงหลวงพ่อ >
หลวงพ่อยังอยู่ในใจเรา
กลับหน้าแรก

หลวงพ่อยังอยู่ในใจเรา
พระสมใจ อาจาโร 

ก่อนรุ่งอรุณเช้าวันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ละสังขารไปด้วยความสงบ เป็นการแสดงธรรมครั้งสุดท้ายอย่างหมดจด งดงาม อบอวลไปด้วยความสงบและสันติสุข หลายคนเศร้าโศกเสียใจ อาลัยอาวรณ์ท่าน หลายคนมั่นคง หนักแน่น ระลึกรู้สึกตัว น้อมรับความจริงที่เกิดขึ้น แม้ท่านจะจากไป แต่สิ่งที่ท่านทำ คำที่ท่านบอก และน้อมนำมาปฏิบัติจนเกิดผล ยังคงประทับและตราตรึงอยู่ในใจไม่เสื่อมคลาย

เมื่อกว่า ๓๐ ปีที่แล้ว ได้พบท่านครั้งแรกที่วัดสนามใน นนทบุรี รู้สึกประทับใจในอริยาบทที่เยือกเย็นของท่าน ได้สัมผัสใจที่มีเมตตาและกรุณาต่อผู้ฝึกเจริญสติทุกคน เป็นครั้งแรกที่ได้ฝึกเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แต่ก่อนเจริญอานาปานสติ ยังติดสงบและหลงไปในความคิดบ่อยๆ เพราะมุ่งดูความความคิด พยายามทำจิตให้สงบ  แต่ก็หลงไปในความคิด ตกจมไปในความสงบ บางครั้งตึงเครียด มึนงง สงสัย หงุดหงิด ฟุ้งซ่านบ่อยๆ ท่านแนะให้หมั่นมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อน อย่าไปยุ่งกับความคิดและติดสงบ เมื่อทำตามที่ท่านแนะ ใจก็โล่งโปร่งเบาสบาย รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์มากขึ้น ทำให้เห็นต้นทางของการเจริญสติ เพื่อเข้าไปดูกายและใจตามความเป็นจริง

ต่อจากนั้นยังคงฝึกฝนเรื่อยมา แต่ขาดความต่อเนื่อง เพราะมัวยุ่งกับงาน ครอบครัว และสังคม จึงไม่ได้รับผลเต็มที่ อย่างไรก็ตาม มักหาเวลาว่างไปเจริญสติที่วัดสนามในปีละ ๒ – ๓ ครั้งๆ ละ ๗ – ๑๐ วัน หลังจากสิ้นหลวงพ่อเทียนจึงมาฝึกกับหลวงพ่อคำเขียนที่วัดป่าสุคะโต ท่านต้อนรับอย่างอบอุ่น และให้อิสระในการปฏิบัติอย่างเต็มที่ เมื่อตัดขัดก็ถามท่านได้ตลอดเวลา ทำให้มีกำลังใจเพียรเจริญสติเรื่อยมา รู้บ้าง หลงบ้าง บางครั้งก็นิมนต์ท่านขึ้นไปสอนธรรมให้คนเชียงใหม่ ท่านมีเมตตามาก แม้บางครั้งจะมีคนมาน้อย ท่านก็ยังอุตหส่าห์เดินทางไป

จนเมื่อ ๓ ปีที่ผ่านมา ได้เกษียณอายุก่อนกำหนด จึงมาบวชและอยู่ปฏิบัติกับท่านตลอดมา ได้เห็นสิ่งที่ท่านทำ ได้ฟังคำที่ท่านบอก แล้วน้อมนำมาปฏิบัติ เกิดความศรัทธาเชื่อมั่นว่าการเจริญสติจะทำให้ใจมีอิสระจากทุกข์ได้ แม้ยังไม่ถึงที่สุด แต่ก็เพียรพยายามเรื่อยไป ดังนั้นในความรู้สึกส่วนตัวแล้วเห็นว่า  “หลวงพ่อคำเขียนมิได้จากไป แต่ยังคงอยู่ในใจตลอดไป”

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved