คิดถึงหลวงพ่อ >
จดหมายจากหลวงพ่อ
กลับหน้าแรก

จดหมายจากหลวงพ่อ
พระไอศวรรย์ อารยธัมโม

“พระซาไอต้องบำเพ็ญเพียร บวชสัก ๗ ครั้ง อาจเป็นพระอรหันต์ได้ (สมัยพุทธกาล) ต้องอุปฐากครูอาจารย์ เทศนาบัตร ปลงอาบัตร กิจวัตรทำวัตร สวดมนต์ ไหว้พระอย่าขาด อ่อนน้อมถ่อมตน ต้องบำเพ็ญเพียรให้มาก” (เป็นจดหมายของหลวงพ่อถึงผู้เขียนก่อนละสังขาร)

หลวงพ่อเปรียบเสมือนแสงสว่างให้กับสรรพชีวิต แม้แต่ธรรมชาติ หลวงพ่อมีเมตตาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งข้าพเจ้าเองได้พบเห็นด้วยตนเองว่า ท่านมีรอยยิ้มแห่งความเมตตา เสียงหัวเราะที่มีใจยินดีเป็นกันเองกับทุกคน พร้อมช่วยเหลือถ้าหากขาดเหลือสิ่งใด  นอกจากการเทศนาธรรม หลวงพ่อยังสอนความเป็นพระให้แก่ลูกศิษย์ ตั้งแต่ตื่นถึงเวลานอน ทำวัตรเช้า การขบฉัน อาจาระต่างๆ แบบทำให้ดู อยู่ให้เห็น

ธรรมที่หลวงพ่อสั่งสอน ลูกศิษย์จะประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเคารพและศรัทธา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโลกและตนเอง


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved