คิดถึงหลวงพ่อ >
ระลึกถึงหลวงพ่อ
กลับหน้าแรก

ระลึกถึงหลวงพ่อ
พระประวัติ

ปี ๒๕๔๓ หลวงพ่อพาไปผ่าตัดใส้ติ่งที่ ร.พ. แก้งคร้อ ช่วงนั้นเข้าพรรษาที่วัดป่าสุคะโต ออกพรรษาปี ๔๓ แล้ว ไปกิจนิมนต์กับหลวงพ่อที่กรุงเทพฯ หลวงพ่อส่งมือซ้ายมาให้เอาเสี้ยนที่ตำมือออก เป็นครั้งแรกที่หลวงพ่อขอความช่วยเหลือจากเรา เห็นรอยยิ้มของหลวงพ่อแล้วหายเหนื่อย
ขอบูชาพระคุณของหลวงพ่อ             กำเนิดก่อสุคะโตเพื่อสืบสาน
สร้างสรรค์พุทธศาสตร์ เปิดตำนาน    เพื่อลูกหลานสิ้นทุกข์ สุขไม่มี
ผ่านมาแล้วเจ็ดสิบแปดทรงคุณค่า    ตามมรรคาพุทธองค์พระทรงศรี
ทำทุกอย่างเสริมส่งผู้ใฝ่ดี                 สมหน้าที่ครูของชนโลกา


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved