คิดถึงหลวงพ่อ >
หลวงพ่ออยู่ในใจเสมอ
กลับหน้าแรก

หลวงพ่ออยู่ในใจเสมอ
พระไพรวัลย์

ตลอดเวลา ๙ ปี ที่อยู่กับหลวงพ่อ  ท่านเป็นคนที่ให้ความคิดที่ประกอบด้วยธรรมะ และที่สำคัญคือการทำให้ดู  หลวงพ่อไม่ค่อยสอนด้วยคำพูด  ใครจะทำผิดอย่างไรท่านก็ไม่เคยว่ากล่าว  มีแต่เมตตา  คนจะมาขออยู่วัดจะเป็นคนเช่นไร จะมาขอตายในวัดท่านก็รับหมด

เราอยู่กับท่านมานาน ภายหลังต้องมารับผิดชอบวัด เราก็พยายามทำอย่างท่าน พูดแต่น้อย ลงมือทำให้มาก เอื้ออารีต่อผู้คน

ท่านไม่ชอบคนทำอะไรเฉื่อยชา เอ้อระเหย อ้อยอิ่ง  อย่างเวลาไปกิจนิมนต์ ท่านจะพูดบ่อยๆ ว่า “อย่าเซ่อๆ ซ่าๆ ให้ตื่นตัว ให้ไว”  บางทีพระเณรชักช้า ท่านก็ไปก่อน  ให้รู้ว่าทีหลังให้ตื่นตัว  ทุกคนก็จะเรียนรู้เอง ปรับตัวเองโดยไม่ต้องบอก

หลวงพ่ออยู่ในใจอาตมาเสมอ  ท่านเป็นเหมือนพ่อแม่ เหมือนครูอาจารย์ผู้ให้การศึกษา  สั่งสอนให้เราเป็นคนดีอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างดี 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved