คิดถึงหลวงพ่อ >
ตัวอย่างของการใช้ชีวิต
กลับหน้าแรก

ตัวอย่างของการใช้ชีวิต
พระนพดล ธีรวโร

จับใจในคำสอนของหลวงพ่อ ตั้งแต่วันแรกที่มากราบท่านเพื่อขอบวช วันนั้นหลวงพ่อกำลังสอนโยมที่เคยฆ่าตัวตายมาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่ตาย หลวงพ่อบอกว่า “ให้รู้จักขอบคุณความทุกข์ ขอบคุณอุปสรรคและปัญหาชีวิต เพราะความทุกข์คือสะพานให้เราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งที่จะไม่ทุกข์”

ผมโชคดีที่ได้จำพรรษาแรกกับหลวงพ่อคำเขียนที่สุคะโต พอเข้าพรรษาสองผมไปกราบหลวงพ่อที่ลานหินโค้งเพื่อขอไปจำพรรษาที่ภูหลง หลวงพ่อตอบผมว่า ถ้าท่านอยู่ที่นี่...ท่านก็ได้สอนคน...จากนั้นท่านก็นั่งเงียบอยู่พักหนึ่งแล้วก็หันกลับมาบอกผมว่า “คนที่ทำแต่ประโยชน์ตนอย่างเดียว พระพุทธเจ้าไม่เรียกหา คนที่ทำแต่ประโยชน์ท่านอย่างเดียว พระพุทธเจ้าก็ไม่เรียกใช้...พระพุทธเจ้าจะเรียกหาแต่คนที่ทำทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน

พวกเราทำค่ายเด็กที่ภูหลง หลวงพ่อช่วยแต่งเพลงและมาสอนเด็กร้องเพลงในค่ายด้วยความเมตตา สองปีที่แล้ว(ก่อนท่านจะละสังขาร) ท่านอยู่กับพวกเราที่ภูหลง ท่านบอกว่า “ที่นี่เป็นเหมือนเมืองสวรรค์ อากาศเย็นตลอดทั้งปี เวลาท่านกลับจากการลงไปธุระในเมือง ท่านมักจะมาบอกพวกเรา(พระ) ว่า วันนี้ลงไปเมืองมนุษย์โลกมา ร้อนหลาย ๆ อากาศแย่ มีแต่มลพิษ บ่ คือที่นี่เย็นสบาย...ภูหลงเป็นเหมือนเมืองสวรรค์แท้ๆ”

หลวงพ่อสอนธรรมทุกรูปแบบ ตั้งแต่ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส ช่วงเก็บอารมณ์เข้ม๔๐วันประจำปี หลวงพ่อนั่งยกมือ๑๔จังหวะกับพวกเราที่ลานหินโค้งทุกวัน ระหว่างกรปฏิบัติเคยคิดจะเข้าไปถามคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติหลายครั้ง...แต่ไม่เคยมีโอกาสถามเลย เพราะท่านมักจะชิงตอบข้อสงสัยโดยการเทศน์ตอนเช้าให้พวกเราฟัง ปัญหาข้อสงสัยจะคลี่คลายก่อนทุกครั้ง จนกระทั้งถึงวันนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ถามคำถามท่านเลย เพราะในคำสอนท่านครอบคลุมทุกเรื่องราวแล้ว และเพียงพอต่อการใช้ชีวิตศรัทธา เวลาที่ท่านนั่งสนทนาแบบสบายๆ กับพระผู้น้อยอย่างพวกเราในแต่ละวัน ท่านจึงมักมาสอนเรื่องการใช้ชีวิตพระ เช่นวิธีการเผาบ่มบาตร วิธีการซักผ้าจีวร วิธีการตื่น-หลับอย่างมีสติ วิธีการสวดมนต์ทำวัตรให้รู้จักเงี่ยหูฟังผู้ที่กำลังทำหน้าที่นำสวด และแม้กระวิธีการตีระฆัง ตีฆ้องสัญญาณทำวัตร

หลวงพ่อเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตที่ประหยัดเรียบง่าย หลวงพ่อนำไฟฉายมาให้พระช่วยซ่อมแล้วซ่อมอีก วันหนึ่งเห็นหลวงพ่อมาเปิดตู้เก็บผ้าจีวรเก่า และหันมาขออนุญาตพวกเราว่า หลวงพ่อขออนุญาตพิจารณาผ้าไปใช้หน่อยนะ พวกเราจะหาผ้าผืนใหม่ๆ ถวายให้ ท่านก็ไม่เอา ท่านเลือกผ้าเก่าที่ใช้แล้ว ทำให้พวกเรามีสติระลึกเสมอว่า ประธานคณะสงฆ์ของเรายังเลือกใช้ผ้าผืนเก่า แล้วพวกเราพระผู้น้อยจะกล้าฟุ่มเฟือยได้อย่างไร .....


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved