คิดถึงหลวงพ่อ >
ตามรอยท่าน ตามรอยธรรม
กลับหน้าแรก

ตามรอยท่าน ตามรอยธรรม
พระนวคุณ วรุตฺตโม

สามปีครึ่ง นับตั้งแต่วันแรกที่ได้มีโอกาสสัมผัสกับหลวงพ่อคำเขียน ตั้งใจมาอยู่ที่วัดป่าสุคะโต เพราะท่านให้โอกาส และสนับสนุนนักปฏิบัติทุกคนให้ได้เจริญสติอย่างต่อเนื่อง เมื่อครั้งตอนที่ตัดสินใจมาขอบวชกับท่าน แบกเต็นท์มา ท่านเข้ามาช่วยเลือกจุดกางเต็นท์ให้ หาผ้าใบมาปูพื้นให้เราด้วยตัวท่านเอง ท่านสนับสนุนเราเรื่องนี้มาก พอได้ลงมือกระทำลงไปจริงๆ มันก็เกิดประโยชน์กับตัวเราขึ้นมา

ท่านชี้ทางให้ออกจาก สุข ทุกข์, ถูก ผิด, ดี ชั่ว, กุศล อกุศล เหมือนได้รับลูกกุญแจมาไข ไขออกจากความคิด คิดตัดสิน หลวงพ่อสอนให้กลับมารู้สึกตัว หลวงพ่อสอนว่า ปฏิบัติไปมันก็ไม่ได้รู้อะไร นอกจากความรู้สึกตัว คำชี้คำสอนของท่านเหมือนป้ายบอกทาง ที่ไม่นำไปสู่ความหลงทิศหลงทาง

บัดนี้ ตอนนี้ แม้ร่างกายของหลวงพ่อจะไม่ได้อยู่กับเราที่นี่แล้ว แต่ความรู้สึกตัวที่ท่านสอนไม่ได้หายไปไหน สิ่งเดียวที่ตั้งใจในการมาขออยู่กับท่านยังไม่ได้เปลี่ยนไป หลวงพ่อเคยบอกว่าตัวท่านอาภัพลูกศิษย์ เราคนหนึ่งขอและตั้งใจเป็นลูกศิษย์ท่าน เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคำเขียน เป็นลูกศิษย์ที่ขอเดินตามรอยแห่งการเจริญสติของท่าน ขอนำเศษธุลีตามทางรอยธรรมที่ท่านเดินมาอยู่ในใจเรา.


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved