คิดถึงหลวงพ่อ >
ภูเขาใหญ่
กลับหน้าแรก

ภูเขาใหญ่
พระหมู

หลวงพ่อเป็นเหมือนภูเขาสูงใหญ่ มั่นคง แข็งแรง เต็มไปด้วยทรัพยากรที่มีประโยชน์ที่สามารถเผื่อแผ่ให้แก่สิ่งต่างๆรอบตัว เป็นที่พัก ที่พึ่งให้ทุกๆคน ที่สำคัญคือหลวงพ่อเป็นกำลังใจในการที่ทำให้กล้าเดินหน้าทำความดีอย่างไม่ ต้องลังเล โดยมีหลวงพ่อเป็นแบบอย่าง

ครั้งแรกที่ได้คุยกับหลวงพ่อ คือ ที่ศาลาไก่ ตอนนั้นยังไม่ได้บวช เห็นหลวงพ่อกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ เลยลงไปถามปัญหาที่ไม่เคยถามใคร ว่า อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ หลวงพ่อหันมายิ้มแล้วตอบว่า "การบรรลุธรรม คนเราเกิดมาให้มีรูป-มีนาม รูป-นามมีมาเพื่อให้เราเห็น เมื่อเราเห็นเราก็รู้ เมื่อรู้จึงบรรลุธรรม " แล้วหลวงพ่อหัวเราะเบาๆแล้วพูดต่อว่า "หลวงพ่อชอบการเป็นนักบวช ต่อให้ต้องเกิดอีกกี่ครั้งก็จะขอเป็นนักบวชอย่างนี้เรื่อยไป" แล้วหลวงพ่อก็หันไปรดน้ำต้นไม้ต่อ

คำพูดเหล่านี้เป็นความประทับใจแรกที่ได้รับจากหลวงพ่อ ทำให้เกิดความศรัทธาในตัวหลวงพ่อ และรับรู้ว่าการห่มผ้าไม่ได้ทำให้ใครนักบวช การเป็นนักบวชอยู่ที่ภายในตัวคน ไม่ใช่แค่การแต่งตัว หลังจากที่ได้จำพรรษากับหลวงพ่อ ได้ใกล้ชิดมากขึ้นก็ทำให้มั่นใจในการนำไปใช้ในชีวิต ไม่ว่าเป็นนักบวชหรือ ฆราวาสก็ก็ทำดีได้ เป็นคน ดีได้ เป็นพระได้จากภายใน


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved