คิดถึงหลวงพ่อ >
หลวงพ่อคำเขียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก
กลับหน้าแรก

หลวงพ่อคำเขียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก
พระครูสุภาจารวัฒน์ วัดท่าลาด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ข้าพเจ้าเริ่มรู้จักหลวงพ่อคำเขียน เมื่อคราวที่กลุ่มเสขิยธรรมได้ไปดูงานศาสนากับการพัฒนาของกลุ่ม Church of the Poor ที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยกัน เมื่อราวปี พ.ศ. ๒๕๓๘

หลังจากนั้น ได้มาบรรยายธรรมด้วยกันที่วัดป่าหนองแคน และร่วมกิจกรรมเครือข่ายเสขิยธรรมกับหลวงพ่อนาน (วัดสามัคคี บ.ท่าสว่าง จ.สุรินทร์)

หลวงพ่อคำเขียนท่านเป็นคนนิ่มนวล สุขุม ศีลาจารวัตรดี สันโดษ เรียบง่าย และมีเมตตา กับทุกคน

แม้เมื่อคราวที่ข้าพเจ้าป่วยผ่าตัดหัวใจ ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่านได้มาเยี่ยมข้าพเจ้าที่วัด เป็นความประทับใจที่ไม่รู้ลืม


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved