คิดถึงหลวงพ่อ >
Luang Por is the kindest human
กลับหน้าแรก

Luang Por is the kindest human
Phra Achala

When I was asked to treat Luang Por I was very delighted with that opportunity to pay my gratefulness.  But later I got stress and depressed when treating because I wanted to perform the task perfectly with no physical hurting to Luang Por. 

Whenever I went in front of Luang Por, because of his usual unique kind smile, all my stress and depression vanishes and gets confidence to treat him.  During my 43 years of life, Luang Por is the kindest human I’ve ever met krap pom. 


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved