คิดถึงหลวงพ่อ >
กัลยาณมิตรตลอดกาล
กลับหน้าแรก

กัลยาณมิตรตลอดกาล
พระยูกิ นรเทโว

ผมยังจำได้ชัดเจนที่ได้มีโอกาสพบกับหลวงพ่อครั้งแรกที่วัดภูเขาทองเมื่อ ๒๖ ปีที่แล้ว ตอนนั้นผมเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่จุฬาฯ ทำการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท ผมสนใจการพัฒนาชนบทโดยใช้หลักพุทธศาสนา

ผมคุยกับหลวงพ่อไม่กี่นาทีเพราะหลวงพ่อมีธุระ แต่ผมเกิดศรัทธาเลื่อมใสหลวงพ่อ โดยไม่มีประสบการณ์มาแต่ก่อน ผมจึงขอบวชแล้วหลวงพ่ออนุญาตให้บวช ตั้งแต่นั้นชีวิตผมเปลี่ยนแปลง ผมรู้สึกอบอุ่นใจมาตลอดเหมือนอยู่ใต้ร่มโพธิ์

ตั้งแต่ออกพรรษาปีแรก หลวงพ่อชวนผมไปปฏิบัติธรรมสายงานหลวงพ่อเทียน หลังจากนั้นหลวงพ่อไปไหน ผมก็ติดตามหลวงพ่อด้วย

ตอนที่หลวงพ่อไปสอนธรรมที่ U.S.A ผมก็ติดตามไปอยู่กับหลวงพ่อ ๖ เดือนในฐานะที่เป็นล่าม และช่วยดูแลหลวงพ่อ ผมได้ประสบการณ์ดีมาก

เพราะอยู่กับหลวงพ่อตลอดเวลา ผมเรียนรู้จากท่าทางของหลวงพ่อ นอกจากหลวงพ่อพูดให้ฟัง ยังทำให้ดู อยู่ให้เห็นตลอด
ผมก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีมากที่สุด เพราะแม้ว่าผมเป็นคนญี่ปุ่น แต่ผมได้พบกับหลวงพ่อที่เมืองไทย และได้อยู่ใกล้ชิด เรียนรู้ธรรมะพุทธศาสนาที่มีชีวิตชีวาจากหลวงพ่อด้วยเมตตาและกรุณา

แม้หลวงพ่อจะละสังขารไปแล้ว แต่หลวงพ่อบอกเราว่า "เป็นกัลยาณมิตรตลอด" จริงๆ ผมมองจิตใจตนเอง ได้เห็นหลวงพ่อด้วยรอยยิ้ม และได้ยินเสียงของหลวงพ่อสอนธรรมตลอด

ตั้งแต่บัดนี้ผมก็จะตั้งใจปฏิบัติโดยการเฝ้าดูสายตาของหลวงพ่อที่อยู่ในใจตลอดไป     
           

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved