คิดถึงหลวงพ่อ >
พรานผู้ชาญฉลาด
กลับหน้าแรก

พรานผู้ชาญฉลาด (ฐานและทางสู่การพลิกฟื้นใจตนเอง)
“นพ” พัฒนาพงศ์ โกไศยกานนท์

หลวงพ่อคำเขียนเคยอุปมาการเจริญสติเหมือนนายพรานที่ชาญฉลาด ออกล่าสัตว์โดยไม่ต้องวิ่งตามล่า (ความคิด ทิฐิ อาสวะ)  เพียงแค่พรานรู้จักไปขึ้นนั่งห้างตรงจุดที่สัตว์ชอบเดินผ่านไปมา  จิตที่รู้จักครองสติตื่นเต็ม ก็สามารถเห็นสัตว์ล่าสัตว์ได้โดยไม่ต้องวิ่งไล่  เมื่อสติตื่นแล้ว สัตว์ทุกชนิดจะเรียงแถวมาให้เห็นให้ดู ณ จุดนั่งห้าง

กิเลส อาสวะที่เราไม่ได้กดข่มหรือห้ามไม่ให้คิด  เขาก็จะยังทำหน้าคิดปรุง ยินดียินร้ายตามที่ยึดมั่นถือมั่น คุ้นชินต่อไป แต่จะถูกรู้ถูกเห็นอย่าง       เท่าทัน ซื่อๆ สดๆ ด้วยจิตที่กลับครองสติ  ตื่นรู้เป็นแล้ว  รู้จักเห็นทุกข์ ณ จุดที่ทุกข์ก่อเกิด เห็นทุกข์ด้วยสติเต็มตื่น เห็นทุกข์ ทุกข์ดับ แมวจับหนูอยู่หมัด ทั้งแมวทั้งหนูหายวับไปกับตา – เห็นแจ้งบนฐานแห่งสติที่ตื่นรู้


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved