คิดถึงหลวงพ่อ >
ครองสติ
กลับหน้าแรก

 

ครองสติ
นพ - พัฒนาพงศ์ โกไศยกานนท์

หลวงพ่อเป็นครูผู้มีเมตตาสูง เป็นผู้มีความอ่อนน้อมและมีมิตรไมตรีเป็นนิตย์ แนวเจริญสติที่หลวงพ่อแนะนำและพาฝึก เรียบง่าย ชัดเจน ไม่เคร่งเครียดขึงขังเอาจริงอุกฤตเกินเหตุ แต่ก็ไม่หย่อนยาน มุ่งตรงที่การหมั่นระลึก รู้สึกตัว “ปลุกสติ” ให้ตื่น หลงแล้วรู้ รู้แล้วไม่ปล่อยจิตไหลไปตามอาการ “ลักคิด” กายเคลื่อนไหวน้อยใหญ่

ที่ท่านพาฝึกเพียงให้เรารู้จัก “ครองสติ” ให้เป็น ให้จิตกลับตื่นเต็ม ตื่นแล้วก็จะเป็นหลักเป็นฐาน เห็นคิด เห็นทิฐิอาสาวะของเจ้าของได้เองยามที่จิตแอบลักคิดอีก “เห็น” แต่ไม่เป็นอะไรกับอะไร ไขกุญแจแก้โซ่ตรวนทางความคิดทิฐิมานะได้ด้วยตัวเราเอง ...


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved