คิดถึงหลวงพ่อ >
รู้แล้วๆ
กลับหน้าแรก

รู้แล้วๆ
พลัง เพียงพิรุฬห์

หลวงพ่อคำเขียนท่านใช้นิ้วชี้เคาะไมโครโฟนด้านหน้าท่านเป็นจังหวะพูดว่า “รู้อย่างนี้ให้รู้ไม่ใช่เข้าไปอยู่”  จากนั้นท่านเคาะไมโครโฟนเป็นจังหวะอีกพูดว่า “รู้แล้วๆ”  ผมได้ฟังท่านเทศน์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คราวนั้นผ่านทางยูทูปขณะที่ท่านใช้นิ้วชี้เคาะไมโครโฟนผมรับรู้ได้ว่าภาวะรู้แตะแผ่วเบาต่อปรากฏการณ์อย่างนั้นจริงหลวงพ่อท่านทำท่าง่ายๆให้ดูทว่าลึกซึ้งยิ่งนัก
สองปีก่อนผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุคะโตไม่คาดหวังว่าจะได้พบหลวงพ่อวันสุดท้ายกำลังจะกลับผมเห็นท่านเดินอยู่ในโรงฉันทางด้านหน้าวัดผมคุกเข่าลงกราบแล้วถามท่านสั้นๆ “หลวงพ่อครับรู้เห็นอะไรถึงจะปลอดภัย” หลวงพ่อก้มลงมาเอามือวางบนไหล่ผมยิ้มเปี่ยมเมตตาแล้วพูดเป็นคำแรกว่า “เห็นจิต”

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved