คิดถึงหลวงพ่อ >
กำลังใจที่ดีที่สุด
กลับหน้าแรก

กำลังใจที่ดีที่สุด
นิ่ม

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  เป็นวันที่มีการเคลื่อนย้าย สรีระสังขารของหลวงพ่อคำเขียน จากกุฏิพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคำเขียนไปยังศาลาสุขใจ (หอสวดมนต์) ของวัดภูเขาทอง  ทีมงานมีการประชุมกันทุกวันหลังทำวัตรเย็นเพื่อรับทราบปัญหาและคุยเรื่องการเตรียมงาน คืนนี้ฝนตกค่อนข้างหนัก มีเสียงฟ้าร้องตลอดเวลาจนแทบจะคุยกันไม่รู้เรื่อง ส่วนใหญ่คุยกันเรื่องของการ เตรียมงานในวันที่ ๖ กันยายน ซึ่งเป็นวันปลงสังขารของหลวงพ่อที่ทุกคนคิดว่า น่าจะมีญาติธรรม ลูกศิษย์ของหลวงพ่อมาเป็นจำนวนมาก  จึงต้องมีการวางแผนแบ่งงานกันเป็นฝ่ายๆ เพื่อจะจัดการและหาคนรับผิดชอบงาน

ข้าพเจ้าอยากช่วยคิดวางแผน อยากช่วยแบ่งเบาภาระงาน และเชื่อว่าทุกคนที่มาช่วยกันก็คงคิดและรู้สึกไม่ต่างกัน แต่การที่เราคิดจะจัดการจนไปจัดการคนอื่น ก็อาจจะเป็นภาระหนักใจให้คนอื่น และอาจจะสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นจากความคิดและการจัดการของเรา สิ่งที่เตือนสติข้าพเจ้าคือคำพูดของหลวงพ่อ ที่มักจะพูดว่า คนดีอยู่ที่เรา หมายถึงว่าให้ทุกอย่างเริ่มต้นจากคิดดีทำดีที่ตัวเราก่อน อย่าไปจัดการที่อื่น 

คำพูดของหลวงพ่อ การกระทำของหลวงพ่อ รอยยิ้มของหลวงพ่อ เป็นสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องกลับมาดูตัวเอง และให้รู้สึกตัวบ่อยครั้งรวมถึงครั้งนี้ด้วย นอกจากจะเตือนสติให้รู้สึกตัวแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจในการทำงาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทำงานแล้วเจอปัญหาหนักใจ

ครั้งที่ข้าพเจ้าหนักใจที่สุด สับสน และรู้สึกไม่ดีต่อคุณค่าความเป็นมนุษย์ของตัวเอง แต่เมื่อเข้าไปกราบหลวงพ่อ แม้จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านอาพาธ และอาการของโรคอยู่ในช่วงสุดท้าย  แต่หลวงพ่อก็ยิ้มให้ พร้อมทั้งยกนิ้วโป้งและโบกมือ นั่นคือกำลังใจอย่างที่สุด  


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved