คิดถึงหลวงพ่อ >
วันที่ข้าพเจ้าได้พบหลวงพ่อคำเขียนเป็นครั้งแรก
กลับหน้าแรก

วันที่ข้าพเจ้าได้พบหลวงพ่อคำเขียนเป็นครั้งแรก
ณัฐนันท์ ธีราวัฒนาวิทย์

ข้าพเจ้าเป็นพนักงานบริษัทที่ไปฝึกปฏิบัติธรรม ๓ วัน ๒ คืน ที่วัดป่าสุคะโต เมื่อปี ๒๕๕๑ ตามคำชวนของเพื่อนๆ และเจ้านายที่เคยฝึกการเจริญสติแบบเคลือนไหวแบบหลวงพ่อเทียน โดยตัวเองไม่เคยฝึกมาก่อน ไม่รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับหลวงพ่อเทียน และยังไม่รู้จักหลวงพ่อคำเขียนด้วย

วันที่ไปถึง เราเข้าไปเก็บของในศาลาที่พัก เวลาประมาณสี่โมงเย็น  เสียงบอกกันต่อๆ มาว่าจัดของเสร็จแล้วให้เตรียมไปสวดมนต์ทำวัตรเย็นที่หอไตรได้เลย เมื่อยังไม่มีใครพร้อมก็คิดว่าดูแผนที่ที่วาดไว้หน้าบันไดศาลาแล้วน่าจะพอหาทางไปได้ จึงออกมาคนเดียว พยายามนึกถึงแผนที่เทียบกับทางที่เห็นอยู่ข้างหน้า ในใจคิดแต่ว่า “จะไปหอไตร” ท่องอยู่อย่างนั้นโดยไม่รู้ตัว เงยหน้าขึ้นก็เห็นพระสองรูปเดินมาข้างหน้า รูปหนึ่งมีอายุสวมแว่นตาและถือไม้ไผ่ลำยาวต่างไม้ค้ำ  อีกรูปเดินตามท่านมาใกล้ๆ ข้าพเจ้าก็ลงนั่งคุกเข่าไหว้ท่านทั้งสอง หลวงพ่อยิ้ม และเอ่ยขึ้นว่า “หลวงพ่อจะไปท่ามะไฟหวาน” 

ข้าพเจ้าได้แต่รับคำว่า “เจ้าค่ะ” หลวงพ่อก็พูดซ้ำอีกครั้งว่า “หลวงพ่อจะไปธุระที่ท่ามะไฟหวาน” ข้าพเจ้าจึงไหว้ท่านอีกครั้งแล้วรอให้ท่านเดินผ่านไป เห็นว่าทั้งหลวงพ่อและพระอุปัฏฐากที่เดินตามมาท่านยิ้มน้อยๆ

ข้าพเจ้าอาศัยดูป้ายปักบอกทางจนไปถึงหอไตร ความงงยังคงอยู่ ว่าทำไมจู่ๆ หลวงพ่อท่านถึงบอกเราซึ่งเป็นคนแปลกหน้าเดินมาคนเดียวว่าท่านจะไปไหน ขณะนั้นที่หอไตรไม่มีคนอื่น  ข้าพเจ้าจึงเดินไปดูรูปพระที่พิมพ์ผ้าใบบนฉากโลหะใกล้ๆ กับยกพื้นด้านหน้า  ก็เห็นรูปของหลวงพ่อที่ข้าพเจ้าไหว้เมื่อกี้ คิดสงสัยว่าจะเป็นหลวงพ่อคำเขียน 

เรื่องราวการได้นมัสการหลวงพ่อคำเขียนครั้งแรกของข้าพเจ้าก็มีเพียงเท่านี้   แต่ข้าพเจ้ามานึกออกภายหลังว่าตัวเองท่องคำว่า “จะไปหอไตร” อยู่ในใจสิบกว่ารอบ เมื่อเห็นพระระหว่างทาง ก็เกิดความคิดแทรกขึ้นมาว่า ท่านคงจะไปทำวัตรเย็นที่หอไตรแน่ๆ จะด้วยเหตุอันใดก็ตาม หลวงพ่อคำเขียนท่านได้ช่วยแก้ความคิดของข้าพเจ้าไปได้ในประโยคแรกที่ท่านทักออกมาแล้ว   


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved