คิดถึงหลวงพ่อ >
บันทึกธรรม
กลับหน้าแรก

บันทึกธรรม
นัยนา พรหมมลมาศ

บันทึกธรรมในจิตสนิทแน่น        หลวงพ่อสอนแก่นคำล้ำค่าไฉน
มีสติดูจิตสนิทใจ                            สร้างจังหวะประกอบไว้ไม่เสียที
วัสสะชีวิตตัง ยังจริงอยู่                   อยู่กับ รู้ ดับไม่เหลือรูปนามนี่
แสนประเสริฐท่านว่าพาชีวี              เจริญสุขทุกนาทีที่บำเพ็ญ
แม้ยามป่วยท่านก็ยังสอนธรรมะ       ให้ลดละปล่อยวางทางทุกข์เข็ญ
ดั่งเจ้าพระยานำทางน้ำไม่ว่างเว้น    สู่ความไม่เป็นอะไรกับอะไร
หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ               เป็นร่มโพธิ์แห่งธรรมเกินคำไข
ธรรมหลวงพ่อยังอยู่คู่โลกไว้            สถิตอยู่ในใจเราทุกคน
แม้สังขารลาลับดับไปแล้ว               ธรรมยังแผ้วบริสุทธิ์ดุจมรรคผล
จากคำพร่ำสอนสั่งฝังกมล               เพื่อล่วงพ้นตามรอยพ่อก่อตามครู
ขอเธอจงเป็นนิโครธใหญ่                 แผ่กิ่งใบร่มเย็นเป็นที่อยู่
แทนหลวงพ่อแสนชื่นใจเมื่อแลดู       อยู่กับรู้ ศิษย์มีครู ที่คู่ควร


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved