คิดถึงหลวงพ่อ >
สิ่งที่ดีที่สุดคือการบรรลุธรรม
กลับหน้าแรก

รศ.สิ่งที่ดีที่สุดคือการบรรลุธรรม
ดร. เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ

ดิฉันมักจะมองดูตนเองและผู้คนในสังคม พร้อมกับคำถามในใจว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทุกคนที่เกิดมาควรจะได้รับ? คนเราเกิดมาทำไม? เราควรใช้ชีวิตที่มีอยู่อย่างไร? ก็แสวงหาคำตอบเรื่อยมา จนวันหนึ่งพระลูกชายที่บวชอยู่ที่วัดป่าสุคะโตได้เรียนถามกับหลวงพ่อ  คำถามที่มีมาตลอดชีวิตก็ได้รับคำตอบ หลวงพ่อคำเขียนท่านตอบว่า  “สิ่งที่ดีที่สุด คือการบรรลุธรรม” 

เมื่อได้พบหลวงพ่อคำเขียน ท่านเป็นพระที่ดิฉันสัมผัสได้ถึงความเมตตาที่ท่านมีต่อทุกชีวิตและสรรพสิ่งรอบกาย เห็นจริยาวัตรที่งดงามตามรูปแบบพระสงฆ์อันเกิดโดยพระสัทธรรม 

ขอกราบบูชาคุณหลวงพ่อที่ทำให้เราทุกคนตระหนักถึงความโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้พบกับพระพุทธศาสนา ได้มีโอกาสเรียนรู้จากครูบาอาจารย์พระสงฆ์ผู้ปฎิบัติดีปฏิบัติชอบ


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved