คิดถึงหลวงพ่อ >
มาบ้านเรา
กลับหน้าแรก

มาบ้านเรา
มัณฑนา เธียรวรรณ

เมื่อปี ๒๕๕๓ ฉันมาวัดด้วยต้องการกำลังใจ และกำลังกายก่อนจะเข้ารับการผ่าตัดเอ็นเข่า ฉันเลือกมาวัดสุคะโตเพื่อมาเดินจงกรมแทนออกกำลังกายอย่างอื่น ฉันไม่เคยรู้จักหลวงพ่อมาก่อน เมื่อมาถึงได้พบพระรูปหนึ่งหลังประตูทางเข้าก็ยกมือไหว้ ท่านพูดว่า “มา มา มาบ้านเรา” ความรู้สึกของฉันตอนนั้นมันเต็มอิ่มขึ้นมาทันที ภายหลังจึงรู้ว่าเป็นหลวงพ่อคำเขียน

หลังจากนั้นฉันมาที่วัดอีกหลายครั้ง รวมถึงมาเดินธรรมยาตรา ภาพที่เห็นท่านเดินสำรวจรอบๆ วัด ระยะหลังแม้ท่านต้องใช้รถไฟฟ้า แต่ไม่เป็นอุปสรรคเลย ความเมตตาของท่านเผื่อแผ่ไปทั่วทั้งสิงสาราสัตว์ ธรรมชาติ     สิ่งแวดล้อม คนใกล้ไกล


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved