คิดถึงหลวงพ่อ >
ความประทับใจในตัวหลวงพ่อ
กลับหน้าแรก

ความประทับใจในตัวหลวงพ่อ
แม่ชีทองอยู่

สำหรับแม่ชี หลวงพ่อเป็นพระที่มีคุณธรรมสูง ไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นใคร ไม่แบ่งชนชั้น สมกับที่เป็นพระจริงๆ พระทั้งภายนอกและภายใน ความดีคุณธรรมที่สัมผัสได้ เปรียบต้นไม้ใหญ่ บดบังแสงแดดร่มเย็น ดั่งสายฝนที่ทำให้สัตว์ ต้นไม้และบุคคล ได้ฉ่ำเย็น

               กราบเท้าพ่อ ผู้มีคุณ อย่างสูงส่ง
               จิตจำนง ตั้งมั่น หมั่นศึกษา
               เพราะได้พ่อ ที่แสนดี ชี้นำพา
               ลูกเกิดมา ชาตินี้ ไม่ท้อใจ
               จะทำได้ เท่าใด ก็ขึ้นอยู่
               บุญค้ำชู ส่งเสริม เพิ่มนิสัย
               เกิดชาตินี้ บารมีน้อย ค่อยทำไป
               สะสมไว้ ให้เติบใหญ่ เผื่อได้ดี

ได้ยินก็เป็นบุญหู ได้เห็นก็เป็นบุญตา แต่ถ้าได้ภาวนา บุญหาประมาณไม่ได้


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved