คิดถึงหลวงพ่อ >
คิดถึงหลวงพ่อ
กลับหน้าแรก

คิดถึงหลวงพ่อ
แม่ชีแต๋ว

แม่ชีมาอยู่สุคะโตได้จะเป็นเวลา 10 กว่าปี ไม่เคยไปอยู่ไหนเลย อยู่กับหลวงพ่อตลอด ได้ธรรมะกับหลวงพ่อเยอะมาก บางครั้งทุกข์ท้อแท้ ในมโนภาพเห็นหน้าหลวงพ่อ ก็จะรู้สึกดี จะเย็น คติธรรมที่ได้จากหลวงพ่อคือให้เหนียวแน่น หนักแน่น อย่าหวั่นไหว ให้ดูสิ่งรอบข้างคือธรรมชาติ จงรักษาธรรมชาติเหมือนหลวงพ่อได้ทำเป็นตัวอย่างได้ แม่ชีทำงานที่โรงทาน หลวงพ่อบอกว่า การทำงานคือการปฏิบัติตั้งสติให้ดี มีสติให้มากๆ


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved