คิดถึงหลวงพ่อ >
ชีวิตพรหมจรรย์ของชีนิราวัลย์
กลับหน้าแรก

ชีวิตพรหมจรรย์ของชีนิราวัลย์
แม่ชีนิราวัลย์

จากการมาปฏิบัติธรรมที่สุคะโตบ่อยๆ เมื่อครั้งยังเป็นฆราวาส เวลาเข้าไปกราบหลวงพ่อท่านจะพูดบ่อยๆ ว่า  “รักษาพรหมจรรย์ให้ยั่งยืนนะ”

ตอนแรกก็ไม่เข้าใจ พอฟังซ้ำอีกทำให้ไปขบคิดหาคำตอบ ทำความเข้าใจกับปริศนาธรรมแบบนี้  จนเกิดความตระหนักในความสำคัญของคำๆ นี้ และถือเป็นย่างก้าวสำคัญที่นำเราเข้าสู่การปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังถึง ๑๐ ปี  จนเลือกที่จะออกบวชเป็นแม่ชีจนทุกวันนี้


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved